Õpetajad


Õpetajad

Nimi

Õppeaine

Kontakt

Viia Garelis kunst, käsitöö viia.garelis@vask.edu.ee 
Anu Halling algõpetus (väikeklass) anu.halling@vask.edu.ee 
Helen Hiie muusika helen.hiie@vask.edu.ee 
Marje Hiie vene keel, õpiabi marje.hiie@vask.edu.ee 
Irja Idarand kehaline kasvatus irja.idarand@vask.edu.ee 
Piret Kallu algõpetus (väikeklass), loodusõpetus VII piret.kallu@vask.edu.ee 
Siiri Kasemaa matemaatika VI, VII siiri.kasemaa@vask.edu.ee 
Andres Kiive matemaatika VIII, IX andres.kiive@vask.edu.ee 
Christine Kõrge algõpetus christine.korge@vask.edu.ee 
Margit Levoll inglise keel (III, IV, V, VI, VII, IX) margit.levoll@vask.edu.ee 
Aivar Pent tehnoloogia, füüsika aivar.pent@vask.edu.ee 
Triin Põldsalu algõpetus triin.poldsalu@vask.edu.ee 
eesti keel, kirjandus
Pilvi Remmik loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia pilvi.remmik@vask.edu.ee
Lea Ridbeck inglise keel (VIII) lea.ridbeck@vask.edu.ee 
Mall Soone algõpetus, karjääriõpetus mall.soone@vask.edu.ee 
Tiiu Turnas algõpetus, matemaatika V tiiu.turnas@vask.edu.ee 
Kristjan Väljataga ajalugu, ühiskonnaõpetus. inimeseõpetus, geograafia IX

 

kristjan.valjataga@vask.edu.ee