Õpetajate ümarlaud

Loading

Õpetajate ümarlaud

27. august 2012
09:00
  • 2012/2013. õppeaasta ülesannete ja üldtööplaani arutelu;
  • loovtööde koostamise juhendi arutelu.