Õppenõukogu

Loading

Õppenõukogu

17. oktoober 2012
15:00

 

 

Päevakord:

  1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
  2. I õppeveerandi õppekasvatustöö analüüs.
  3. Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine.