Kooli päevakava


Kooli päevakava

Tundide ajad

 1. 08.15 – 09.00
 2. 09.10 – 09.55
  09.55 – 10.20 I-III klassi söögivahetund
 3. 10.20 – 11.05
  11.05 – 11.20 IV-VI klassi söögivahetund
 4. 11.20 – 12.05
  12.05 – 12.20 VII-IX klassi söögivahetund
 5. 12.20 -13.05
 6. 13.15 – 14.00
 7. 14.10 – 14.55
 8. 15.05 – 15.50

Pikapäevarühma päevakava

 • 12.05-13.05 – mängud õues või klassis
 • 13.05-13.30 – õppetöö klassis
 • 13.30-14.00 – lõunaoode
 • 14.00-14.30 – jalutamine ja mängud õues või klassis, osalemine ringides
 • 14.30-15.30 – õppetöö klassis, osalemine ringides
 • 15.30-16.00 – mängud õues või klassis, klassiruumi korrastamine