Tunniplaan 2018/2019. õppeaasta II trimestril (alates 04.03.2019)


Tunniplaan 2018/2019. õppeaasta II trimestril (alates 04.03.2019)

Tavaklasside tunniplaan

  I II III IV V VI VII VIII IX
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Käsitöö/Tehnol. Loodusõpetus Vene keel Matemaatika Keh. T Keh. T
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Vene keel Käsitöö/tehnol
10.05-10.50 Kunst Tööõpetus Inimeseõpetus Matemaatika Inglise keel Kirjandus Käsitöö/Tehnol. Matemaatika Vene keel
11.15-12.00 Keh.kasv. Muusika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Inglise keel Käsitöö/Tehnol. Karjääriõpetus Matemaatika
12.15-13.00 Keh.kasv. Loodusõpetus Matemaatika Ajalugu Loodusõpetus Füüsika Kirjandus
13.15-14.00 Valikkoor Valikkoor Valikkoor Keh.P/Valikkoor Keh.P/Valikkoor Matemaatika Kirjandus Inglise keel Füüsika
14.10-14.55 Keh. P Keh. P Klassijuh Geograafia
15.05-15.50 Õpiabi
I II III IV V VI VII VIII IX
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh. P/Õpiabi Keh. P/Õpiabi Loodusõpetus Eesti keel Inglise keel Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel Muusika Matemaatika Matemaatika Bioloogia Kirjandus Ajalugu
10.05-10.50 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eest keel Vene keel Muusika Kunst Bioloogia
11.15-12.00 Muusika Keh.kasv. Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Vene keel Keemia Eesti keel
12.15-13.00 Õpiabi Keh.kasv. Inglise keel Muusika Kirjandus Loodusõpetus Bioloogia Ühiskonnaõp.
13.15-14.00 Kunst Keh. T Keh. T Muusika Inglise keel Ajalugu Keemia
14.10-14.55 Keh. T Keh.T Geograafia Inglise keel
Noortekoor Noortekoor Noortekoor Noortekoor
I II III IV V VI VII VIII IX
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh. T/Õpiabi Keh. T/ Õpiabi Eestikeel Matemaatika Keemia Füüsika
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Geograafia
  10.05-10.50 Tööõpetus Inimeseõpetus Muusika Inglise keel Ajalugu Matemaatika Matemaatika Vene  keel Eesti keel
  11.15-12.00 Keh. kasv. Kunst Matemaatika Matemaatika Matemaatika Klassijuh. Geograafia Eesti keel Kunst
  12.15-13.00 Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Kunst Vene keel Inglise keel Klassijuh.
  13.15-14.00 Käsitöö/Tehnol. Eesti keel Ajalugu Muusika Matemaatika
  14.10-14.55 Käsitöö/Tehnol. Inglise keel Inimeseõpetus Keh. P Keh. P
    I II III IV V VI VII VIII IX
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh. P Keh. P Matemaatika Bioloogia Käsitöö/Tehnol. Kirjandus
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsitöö/Tehnol. Keemia
  10.05-10.50 Keh.kasv. Loodusöpetus Matemaatika Eesti keel Kirjandus Käsitöö/Tehnol. Vene keel Matemaatika Ajalugu
  11.15-12.00 Muusika Tööõpetus Keh.kasv. Matemaatika Ajalugu Käsitöö/Tehnol. Inglise keel Matemaatika Vene keel
  12.15-13.00 Keh.kasv. Tööõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Ajalugu Klassijuh. Füüsika Matemaatika
  13.15-14.00 Inglise keel Keh. P Keh. P Inimeseõpetus Inglise keel
  14.10-14.55 Keh. T Keh. T
I II III IV V VI VII VIII IX
R 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Inimeseõpetus Keh. T Keh. T Eesti keel Vene keel
  9.10-9.55 Loodusõpetus Matemaatika Keh.kasv. Matemaatika Matemaatika Inglise  keel Kirjandus Geograafia Ühiskonnaõp.
  10.05-10.50 Eesti keel Eesti keel Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika Kunst Vene keel Bioloogia
  11.15-12.00 Kunst Muusika Inglise keel Kunst Kunst Vene keel Inglise keel Ajalugu Matemaatika
  12.15-13.00 Kunst Eesti keel Muusika Eesti keel Ajalugu Bioloogia Inglise keel
  13.15-14.00 Keh. T Keh. T Ühiskonnaõp. Kirjandus Muusika
  Keh. P Keh. P

Väikeklasside tunniplaan

  I LÕK II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehnoloogia Matemaatika Tööõpetus Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõpetus Matemaatika Matemaatika
10.05-10.50 Muusika Muusika Muusika Muusika Loodusõpetus Tööõpetus Tehnoloogia
11.15-12.00 Keh. kasv. Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Tehnoloogia
12.15-13.00 Keh.kasv. Inglise keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Keh.kasv.P Kunst Ajalugu Ajalugu
14.10-14.55 Keh.kasv. Keh.kasv.
15.05-15.50 Õpiabi
  I LÕK II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/Õpiabi T Matemaatika Inimeseõpetus Inimeseõpetus
9.10-9.55 Inimeseõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
10.05-10.50 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Inglise keel Muusika
11.15-12.00 Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Bioloogia
12.15-13.00 Keh.kasv. Keh.kasv. Eesti keel Inglise keel Eesti keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Inglise keel Keh.kasv.T Muusika Muusikaõpetus Eesti keel
14.10-14.55 Keh.kasv.
  I LÕK II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.T Matemaatika Matemaatika
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
  10.05-10.50 Tööõpetus Tööõpetus Kunst Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
  11.15-12.00 Keh. kasv. Muusika Muusika Muusika Klassijuh. Klassijuh. Ajalugu
  12.15-13.00 Klassijuh. Klassijuh. Klassijuh. Klassijuh. Ajalugu Kunstiõpetus Eesti keel
  13.15-14.00 Kirjandus  Tööõpetus
  14.10-14.55
  I LÕK II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.P Vene keel Tööõpetus
  9.10-9.55 Loodusõp. Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
  10.05-10.50 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Tehnoloogia Loodusõpetus Bioloogia
  11.15-12.00 Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Tehnoloogia Eesti keel Kirjandus
  12.15-13.00 Keh. kasv. Inglise keel Inglise keel Inglise keel Inglise keel
  13.15-14.00 Keh.kasv. Keh.kasv.
  I LÕK II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
R 8.15-9.00 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Matemaatika Keh.kasv. Inglise keel
  9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
  10.05-10.50 Kunst Kunst Kunst Kunst Loodusõpetus Inimeseõpetus Kunst
  11.15-12.00 Tööõpetus Tööõpetus Tööõpetus Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kirjandus
  12.15-13.00 Inglise keel Matemaatika Kirjandus Matemaatika Inglise keel
  13.15-14.00 Keh.kasv.T Inglise keel Loodusõpetus Geograafia