Tunniplaan 2018/2019. õppeaasta I trimestril


Tunniplaan 2018/2019. õppeaasta I trimestril

Tavaklasside tunniplaan

  I II III IV V VI VII VIII IX
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Käsitöö/Tehnol. Matemaatika Vene keel Matemaatika Keh. T Keh. T
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Vene keel Käsitöö/tehnol
10.20-11.05 Kunst Tööõpetus Inimeseõpetus Matemaatika Inglise keel Kirjandus Käsitöö/Tehnol. Matemaatika Vene keel
11.20-12.05 Keh.kasv. Muusika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Inglise keel Käsitöö/Tehnol. Matemaatika Karjääriõp.
12.20-13.05 Keh.kasv. Muusika Loodusõpetus Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Füüsika Kirjandus
13.15-14.00 Valikkoor Valikkoor Valikkoor Keh.P/Valikkoor Keh.P/Valikkoor Matemaatika Kirjandus Keemia Füüsika
14.10-14.55 Keh. P Keh. P Klassijuh Geograafia
15.05-15.50 Õpiabi
I II III IV V VI VII VIII IX
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh. P/Õpiabi Keh. P/Õpiabi Loodusõpetus Eesti keel Inglise keel Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel Muusika Matemaatika Matemaatika Bioloogia Kirjandus Ajalugu
10.20-11.05 Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Eesti keel Eest keel Vene keel Muusika Kunst Bioloogia
11.20-12.05 Muusika Keh.kasv. Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Vene keel Keemia Eesti keel
12.20-13.05 Õpiabi Keh.kasv. Inglise keel Muusika Kirjandus Loodusõpetus Bioloogia Ühiskonnaõp.
13.15-14.00 Töööpetus Keh. T Keh. T Muusika Inglise keel Ajalugu Keemia
14.10-14.55 Keh. T Keh.T Geograafia Inglise keel
Noortekoor Noortekoor Noortekoor Noortekoor
I II III IV V VI VII VIII IX
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh. T/Õpiabi Keh. T/ Õpiabi Eestikeel Matemaatika Bioloogia Füüsika
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Geograafia
  10.20-11.05 Tööõpetus Inimeseõpetus Muusika Inglise keel Ajalugu Matemaatika Matemaatika Vene  keel Eesti keel
  11.20-12.05 Keh. kasv. Kunst Matemaatika Matemaatika Matemaatika Klassijuh. Geograafia Eesti keel Kunst
  12.20-13.05 Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Klj/valikkoor Kunst Vene keel Inglise keel Klassijuh.
  13.15-14.00 Käsitöö/Tehnol. Eesti keel Ajalugu Muusika Matemaatika
  14.10-14.55 Käsitöö/Tehnol. Inglise keel Inimeseõpetus Keh. P Keh. P
    I II III IV V VI VII VIII IX
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh. P Keh. P Matemaatika Matemaatika Käsitöö/Tehnol. Kirjandus
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsitöö/Tehnol. Keemia
  10.20-11.05 Keh.kasv. Loodusöpetus Kunst Eesti keel Kirjandus Käsitöö/Tehnol. Vene keel Matemaatika Bioloogia
  11.20-12.05 Muusika Töööpetus Inglise keel Matemaatika Ajalugu Käsitöö/Tehnol. Inglise keel Matemaatika Vene keel
  12.20-13.05 Eesti keel Tööõpetus Loodusõpetus Inglise keel Ajalugu Klassijuh. Füüsika Matemaatika
  13.15-14.00 Muusika Matemaatika Keh. P Keh. P Inimeseõpetus Inglise keel
  14.10-14.55 Inimeseõpetus Keh. T Keh. T
I II III IV V VI VII VIII IX
R 8.15-9.00 Eesti keel Informaatika Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Keh. T Keh. T Eesti keel Vene keel
  9.10-9.55 Loodusõpetus Matemaatika Keh.kasv. Matemaatika Informaatika Inglise  keel Kirjandus Geograafia Ühiskonnaõp.
  10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Inglise keel Eesti keel Matemaatika Kunst Vene keel Ajalugu
  11.20-12.05 Kunst Muusika Informaatika Kunst Kunst Vene keel Ajalugu Inglise keel Inglise keel
  12.20-13.05 Eesti keel Matemaatika Informaatika Muusika Eesti keel Inglise keel Ajalugu Matemaatika
  13.15-14.00 Keh. T Keh. T Ühiskonnaõp. Informaatika Kirjandus Muusika
  Keh. P Keh. P

Väikeklasside tunniplaan

  I väikeklass II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehnoloogia Matemaatika Tööõpetus Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõpetus Matemaatika Matemaatika
10.20-11.05 Muusika Muusika Muusika Muusika Loodusõpetus Tööõpetus Tehnoloogia
11.20-12.05 Keh. kasv. Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Tehnoloogia
12.20-13.05 Keh.kasv. Inglise keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Keh.kasv.P Kunst Ajalugu Ajalugu
14.10-14.55 Keh.kasv. Keh.kasv.
15.05-15.50 Õpiabi
  I väikeklass II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/Õpiabi T Matemaatika Inimeseõpetus Inimeseõpetus
9.10-9.55 Inimeseõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Inglise keel Muusika
11.20-12.05 Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Bioloogia
12.20-13.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Eesti keel Inglise keel Eesti keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Inglise keel Keh.kasv.T Muusika Muusikaõpetus
14.10-14.55 Keh.kasv.
  I väikeklass II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.T Matemaatika Inimeseõpetus Matemaatika
  9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
  10.20-11.05 Tööõpetus Tööõpetus Tööõpetus Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
  11.20-12.05 Keh. kasv. Muusika Muusika Muusika Klassijuh. Klassijuh. Ajalugu
  12.20-13.05 Klassijuh. Klassijuh. Klassijuh. Klassijuh. Ajalugu Kunstiõpetus Eesti keel
  13.15-14.00 Inglise keel Eesti keel Kirjandus Eesti keel Inglise keel
  14.10-14.55 Tööõpetus
  I väikeklass II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.P Vene keel Tööõpetus Matemaatika
  9.10-9.55 Loodusõp. Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
  10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Tehnoloogia Inglise keel Inglise keel
  11.20-12.05 Kunst Kunst Kunst Kunst Tehnoloogia Loosõpetus Eesti keel
  12.20-13.05 Tööõpetus Matemaatika Inglise keel Matemaatika Kirjandus
  13.15-14.00 Keh.kasv. Keh.kasv.
  I väikeklass II väikeklass III väikeklass IV väikeklass VI väikeklass VI LÕK VII väikeklass
R 8.15-9.00 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel Kirjandus Keh.kasv. Inglise keel
  9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Vene keel Eesti keel Vene keel
  10.20-11.05 Informatika Informaatika Keh.kasv. Informaatika Loodusõpetus Informaatika Kunst
  11.20-12.05 Tööõpetus Tööõpetus Informaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kirjandus
  12.20-13.05 Eesti keel Keh.kasv. Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Geograafia
  13.15-14.00 Keh.kasv.T Inglise keel Informaatika