Tunniplaan 2019/2020. õppeaasta II trimestril


Tunniplaan 2019/2020. õppeaasta II trimestril

Tavaklasside tunniplaan

I II III IV V VI VII VIII IX
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Informaatika Keh. kasv. T Keh.T/Õpiabi Ühiskonnaõp. Kunst Matemaatika Keemia
9.10-9.55 Keh. kasv. Matemaatika Eesti keel Kunst Ajalugu Loodusõpetus Muusika Käsitöö/tehnol. Matemaatika
10.05-10.50 Kunst Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Vene keel Ajalugu Käsitöö/tehnol. Matemaatika
11.15-12.00 Klassijuhat. Muusika Klassijuhat. Eesti keel Kunst Inglise keel Matemaatika Vene keel Füüsika
12.15-13.00 Eesti keel Inimeseõpetus Loodusõpetus Käsitöö/tehnol. Klassijuhat. Eesti keel Inglise keel Ajalugu Muusika
13.15-14.00 Valikkoor Õpiabi/Koor Õpiabi/Koor Inglise keel Eesti keel Matemaatika Bioloogia Füüsika Geograafia
14.10-14.55 Informaatika Keh. kasv. T Keh.kasv. T Bioloogia Klassijuhat.
15.05-15.50 Keh. kasv. T Keh. kasv. T
I II III IV V VI VII VIII IX
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/Koor Keh.P/Koor Inglise keel Bioloogia Inimeseõpetus Matemaatika
9.10-9.55 Keh. kasv. Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel Klassijuhat. Klassijuhat. Matemaatika Geograafia
10.05-10.50 Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Muusika Vene keel Matemaatika Karjääriõp. Matemaatika
11.15-12.00 Eesti keel Ujumine Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Inglise keel Vene keel
12.15-13.00 Ujumine Kunst Inglise keel Kirjandus Kirjandus Matemaatika Muusika Ajalugu
13.15-14.00 Keh. kasv. Eesti keel Matemaatika Ajalugu Loodusõpetus Geograafia Inglise keel
14.10-14.55 Inglise keel Keh.kasv. P Keh.kasv. P
I II III IV V VI VII VIII IX
K 8.15-9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Klassijuhat. Käsitöö/tehnol. Keh.T/Õpiabi Keh.T/õpiabi Eesti keel Ühiskonnaõp.
9.10-9.55 Matemaatika Muusika Matemaatika Matemaatika Käsitöö/tehnol. Matemaatika Eesti keel Ajalugu Bioloogia
10.05-10.50 Tööõpetus Eesti keel Muusika Informaatika Ajalugu Vene keel Matemaatika Füüsika Kirjandus
11.15-12.00 Loodusõpetus Kunst Inimeseõp. Inglise keel Eesti keel Käsitöö/tehnol. Vene keel Keemia Eesti keel
12.15-13.00 Keh. kasv. Muusika Matemaatika Käsitöö/tehnol- Kirjandus Bioloogia Inglise keel
13.15-14.00 Keh.kasv. T Keh.kasv T Loodusõpetus Inglise keel Kirjandus Füüsika
14.10-14.55 Inimeseõpetus Informaatika Keh.kasv. P Keh.kasv. P
I II III IV V VI VII VIII IX
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/õpiabi Keh.P/õpiabi Muusika Käsitöö/tehnol. Keemia Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika  Eesti keel Muusika Loodusõpetus Käsitöö/tehnol. Matemaatika Vene keel
10.05-10.50 Kunst Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inimeseõpetus Vene keel Matemaatika Matemaatika Kunst
11.15-12.00 Muusika Keh.kasv. Tööõpetus Inglise keel Matemaatika Ajalugu Vene keel Geograafia Kunst
12.15-13.00 Tööõpetus Muusika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Vene keel Keemia
13.15-14.00 Keh.kasv.T Keh.kasv.T Eesti keel Geograafia Inglise keel Inglise keel
14.10-14.55 Õpiabi T Keh.kasv.T Keh.kasv.T
I II III IV V VI VII VIII IX
R 8.15-9.00 Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Keh.kasv.P Keh. kasv. P Eesti keel Vene keel Eesti keel Bioloogia
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Kirjandus Kunst Inimeseõp. Inglise keel Kirjandus
10.05-10.50 Keh.kasv. Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Ajalugu Vene keel Eesti keel
11.15-12.00 Muusika Informaatika Kunst Eesti keel Inglise keel Matemaatika Eesti keel Kunst Vene keel
12.15-13.00 Inglise keel Loodusõpetus Loodusõpetus Kirjandus Kirjandus Klassijuhat. Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Keh.kasv P Keh.kasv P Kirjandus Ühiskonnaõp.
14.10-14.55 Keh.kasv.P Keh.kasv.P

Eriklasside tunniplaan

I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VI väikeklass  VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Vaba Keh. T Ühiskonnaõp. Kunst Kunstiõpetus Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst Matemaatika Vene keel Muusika Muusika Tehnoloogia
10.20-11.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Tehnoloogia
11.20-12.05 Klassijuhat. Muusika Klassijuhat. Eesti keel Kunst Eesti keel Matemaatika Eesti keel Geograafia
12.20-13.05 Kunst Tööõpetus Eesti keel Tehnoloogia Klassijuhat. Vene keel Vene keel Loodusõpetus Vene keel
13.15-14.00 Kunst Matemaatika Kirjandus Matemaatika Bioloogia Matemaatika Füüsika
14.10-14.55 Inimeseõp. Keh. kasv. Inimeseõp. Keh.kasv. Inimeseõp.
15.05-15.50
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VI väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh.kasv. Keh. P Vene keel Vene keel Vaba Vene keel
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Loodusõp. Muusika Matemaatika Klassijuh. Klassijuhat. Klassijuhat. Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inglise keel Muusika Ajalugu Matemaatika Ajalugu Karjääriõp.
11.20-12.05 Tööõpetus Ujumine Muusika Eesti keel Ajalugu Eesti keel Ajalugu Eesti keel Ajalugu
12.20-13.05 Ujumine Informaatika Loodusõp. Informaatika Loodusõp. Matemaatika  Loodusõp. Muusika
13.15-14.00 Kunst Inglise keel Inglise keel Inglise keel
14.10-14.55 Matemaatika Keh.kasv. Bioloogia
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VI väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Klassijuhat. Käsitöö/tehnol. Keh. kasv. Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Käsitöö/tehnol. Vene keel Vene keel Eesti keel Vene keel
10.20-11.05 Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel Informaatika Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel Füüsika
11.20-12.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Käsitöö Keemia
12.20-13.05 Eesti keel Tööõpetus Muusika Ajalugu Käsitöö Ajalugu Käsitöö Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Keh.T Kirjandus Kirjandus Eesti keel Kirjandus
14.10-14.55 Loodusõp. Informaatika Loodusõpetus Keh.kasv.
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VI väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Keh. P Muusika Tehnoloogia Käsitöö Keemia
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Muusika Käsitöö Tehnoloogia Käsitöö Matemaatika
10.20-11.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
11.20-12.05 Muusika Eesti keel Inimeseõp. Eesti keel Inglise keel Kirjandus Inglise keel Eesti keel Inglise keel
12.20-13.05 Inglise keel Inglise keel Eesti keel Inglise keel Geograafia Inglise keel Geograafia
13.15-14.00 Keh. T Inimeseõp. Inimeseõp.
14.10-14.55
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VI väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
R 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh.kasv. Keh.kasv. P Ajalugu Vaba Ajalugu Eesti keel
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Muusika Matemaatika Kirjandus Matemaatika Bioloogia Matemaatika Bioloogia
10.20-11.05 Kunst Kunst Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Loodusõp. Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel
11.20-12.05 Muusika Matemaatika Inglise keel Inglise keel Matemaatika Kunst Eesti keel Inimeseõp. Kunst
12.20-13.05 Inimeseõpetus Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kirjandus Eesti keel Klassijuhat.
13.15-14.00 Eesti keel Inglise keel Keh.kasv. Kirjandus
14.10-14.55 Keh.kasv.