Tunniplaan 2019/2020. õppeaasta II trimestril


Tunniplaan 2019/2020. õppeaasta II trimestril

Tavaklasside tunniplaan

I II III IV V VI VII VIII IX
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Informaatika Keh. kasv. T Keh.T/Õpiabi Ühiskonnaõp. Kunst Matemaatika Keemia
9.10-9.55 Keh. kasv. Matemaatika Eesti keel Kunst Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Käsitöö/tehnol. Matemaatika
10.05-10.50 Kunst Eesti keel Matemaatika Matemaatika Ajalugu Vene keel Kirjandus Käsitöö/tehnol. Matemaatika
11.15-12.00 Klassijuhat. Muusika Klassijuhat. Eesti keel Kunst Inglise keel Inimeseõpetus Vene keel Füüsika
12.15-13.00 Eesti keel Inimeseõpetus Loodusõpetus Käsitöö/tehnol. Klassijuhat. Eesti keel Inglise keel Ajalugu Muusika
13.15-14.00 Valikkoor Õpiabi/Koor Õpiabi/Koor Loodusõpetus Inglise keel Kirjandus Bioloogia Füüsika Geograafia
14.10-14.55 Informaatika Keh. kasv. T Keh.kasv. T Bioloogia Klassijuhat.
15.05-15.50 Keh. kasv. T Keh. kasv. T
I II III IV V VI VII VIII IX
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/Koor Keh.P/Koor Inglise keel Geograafia Kirjandus Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Muusika Loodusõpetus Klassijuhat. Karjääriõp. Matemaatika
10.05-10.50 Keh. kasv. Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Vene keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel
11.15-12.00 Eesti keel Ujumine Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Eesti keel Vene keel
12.15-13.00 Ujumine Kunst Muusika Matemaatika Klassijuhat. Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
13.15-14.00 Keh. kasv. Eesti keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel Geograafia Ajalugu
14.10-14.55 Kirjandus Keh.kasv. P Keh.kasv. P
I II III IV V VI VII VIII IX
K 8.15-9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Klassijuhat. Käsitöö/tehnol. Keh.T/Õpiabi Keh.T/õpiabi Bioloogia Ühiskonnaõp.
9.10-9.55 Matemaatika Muusika Matemaatika Matemaatika Käsitöö/tehnol. Ajalugu Bioloogia Eesti keel Inglise keel
10.05-10.50 Tööõpetus Eesti keel Muusika Informaatika Ajalugu Vene keel Matemaatika Füüsika Kirjandus
11.15-12.00 Loodusõpetus Kunst Inimeseõp. Inglise keel Eesti keel Käsitöö/tehnol. Vene keel Klassijuhat. Geograafia
12.15-13.00 Keh. kasv. Muusika Matemaatika Käsitöö/tehnol- Inglise keel Kirjandus Bioloogia
13.15-14.00 Keh.kasv. T Keh.kasv T Matemaatika Kirjandus Ajalugu Füüsika
14.10-14.55 Eesti keel Informaatika Keh.kasv. P Keh.kasv. P
I II III IV V VI VII VIII IX
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.P/õpiabi Keh.P/õpiabi Muusika Käsitöö/tehnol. Keemia Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Muusika Loodusõpetus Käsitöö/tehnol. Matemaatika Vene keel
10.05-10.50 Kunst Eesti keel Inglise keel Eesti keel Eesti keel Vene keel Matemaatika Matemaatika Kunst
11.15-12.00 Muusika Keh.kasv. Tööõpetus Matemaatika Inglise keel Inimeseõp. Vene keel Geograafia Kunst
12.15-13.00 Tööõpetus Muusika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Ajalugu Vene keel Keemia
13.15-14.00 Keh.kasv.T Keh.kasv.T Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Bioloogia
14.10-14.55 Õpiabi T Keh.kasv.T Keh.kasv.T
I II III IV V VI VII VIII IX
R 8.15-9.00 Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Keh.kasv.P Keh.kasv P Ajalugu Eesti keel Kunst Vene keel
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Inglise keel Matemaatika Vene keel Inglise keel Keemia
10.05-10.50 Muusika Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Ajalugu Vene keel Eesti keel
11.15-12.00 Keh.kasv . Informaatika Matemaatika Eesti keel Kirjandus Kunst Muusika Inimeseõp. Inglise keel
12.15-13.00 Klassijuhat. Tööõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kirjandus Matemaatika Muusika Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Keh.kasv P Keh.kasv P Keemia Ühiskonnaõp.
14.10-14.55 Keh.kasv.P Keh.kasv.P

Eriklasside tunniplaan

I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
E 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Vaba Keh. T Kunst Kunstiõpetus Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst Matemaatika Matemaatika Inimeseõp. Tehnoloogia
10.20-11.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Tehnoloogia
11.20-12.05 Klassijuhat. Muusika Klassijuhat. Eesti keel Kunst Eesti keel Eesti keel Eesti keel
12.20-13.05 Kunst Tööõpetus Eesti keel Tehnoloogia Klassijuhat. Vene keel Loodusõpetus Vene keel
13.15-14.00 Kunst Matemaatika Kirjandus Bioloogia Matemaatika Füüsika
14.10-14.55 Inimeseõp. Inglise keel Keh.kasv. Inimeseõp.
15.05-15.50
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
T 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh.kasv. Keh. P Vene keel Vaba Vene keel
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Inglise  keel Inglise keel Muusika Klassijuhat. Klassijuhat. Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika
11.20-12.05 Tööõpetus Ujumine Muusika Eesti keel Ajalugu Ajalugu Eesti keel Ajalugu
12.20-13.05 Ujumine Informaatika Muusika Informaatika Eesti keel  Ajalugu Eesti keel
13.15-14.00 Kunst Inglise keel Inglise keel Inglise keel
14.10-14.55 Matemaatika Keh.kasv. Geograafia
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
K 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Klassijuhat. Käsitöö/tehnol. Kirjandus Keh.kasv. Kirjandus
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Käsitöö/tehnol. Vene keel Eesti keel Vene keel
10.20-11.05 Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel Informaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Füüsika
11.20-12.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Käsitöö Klassijuhat.
12.20-13.05 Tööõpetus Muusika Ajalugu Ajalugu Käsitöö Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Keh.T Bioloogia Eesti keel Bioloogia
14.10-14.55 Informaatika Ajalugu Keh.kasv.
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
N 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv. Keh. P Tehnoloogia Käsitöö Keemia
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Muusika Tehnoloogia Käsitöö Matemaatika
10.20-11.05 Keh.kasv. Keh.kasv. Keh.kasv. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
11.20-12.05 Muusika Eesti keel Inimeseõp. Eesti keel Inglise keel Inglise keel Eesti keel Inglise keel
12.20-13.05 Inimeseõp. Inglise keel Inglise keel Eesti keel Kirjandus Inglise keel Kirjandus
13.15-14.00 Keh. T Inimeseõp.
14.10-14.55
I väikeklass II LÕK  III väikeklass IV väikeklass V väikeklass VII väikeklass VII LÕK VIII väikeklass
R 8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Keh.kasv. Keh.kasv. P Vaba Loodusõpetus Kunst
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Muusika Matemaatika Kirjandus Geograafia Matemaatika Geograafia
10.20-11.05 Muusika Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel
11.20-12.05 Kunst Kunst Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika Muusika Bioloogia
12.20-13.05 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika
13.15-14.00 Eesti keel Keh.kasv. Keemia
14.10-14.55 Keh.kasv.