Tunniplaan 2017/2018. õppeaasta III trimestril


Tunniplaan 2017/2018. õppeaasta III trimestril

I II III IV V VI VII VIII IX
E 08.15-09.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Käsitöö/tehnol. Keh. kasv. T Keh. kasv. T Kirjandus Ühiskonnaõp.
09.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Käsitöö/tehnol. Eesti keel Matemaatika Vene keel Keemia
10.20-11.05 Muusika Eesti keel Tööõpetus Käsitöö/tehnol. Matemaatika Vene keel Bioloogia Matemaatika Eesti keel
11.20-12.05 Kunst Keh. kasv. Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Käsitöö/tehnol. Bioloogia Muusika
12.20-13.05 Klassijuhat. Tööõpetus Keh.kasv. Inglise keel Klassijuhat. Ajalugu Käsitöö/tehnol. Füüsika Geograafia
13.15-14.00 Valikkoor  Valikkoor Valikkoor Keh.P/Valikkoor Keh.P/Valikkoor Loodusõpetus Inglise keel Ajalugu Kirjandus
14.10-14.55 Õpiabi Keh.kasv.P Keh.kasv.P Geograafia Inglise keel
15.05-15.50 Keh. kasv.P Keh. kasv.P
I II III IV V VI VII VIII IX
T 08.15-09.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.T Keh.kasv.T Loodusõpetus Vene keel Matemaatika Füüsika
09.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Matemaatika Kirjandus Bioloogia
10.20-11.05 Keh.kasv Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika Muusika Matemaatika Ajalugu Vene keel Matemaatika
11.20-12.05 Eesti keel Klassijuhat. Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Vene keel Loodusõpetus Inglise keel Kirjandus
12.20-13.05 Keh.kasv. Kunst Eesti keel Matemaatika Inglise keel Eesti keel Keemia Ajalugu
13.15-14.00 Klassijuhat. Muusika Kirjandus Keh.kasv.T Keh. kasv. T Bioloogia Ühiskonnaõp.
14.10-14.55 Inimeseõpetus  Keh.kasv.T Keh.kasv.T
  I II III IV V VI VII VIII IX
K 08.15-09.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh.kasv.P Keh.kasv.P Matemaatika Geograafia Matemaatika Eesti keel
09.10-9.55 Tööõpetus Keh. kasv. Inglise keel Eesti keel Eesti keel Loodusõp. Vene keel Füüsika Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Muusika Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Kunst Matemaatika Eesti keel Vene keel
11.20-12.05 Keh. kasv. Matemaatika Kunst Matemaatika Kunst Ühiskonnaõp. Kirjandus Keemia Matemaatika
12.20-13.05 Tööõpetus Keh. kasv. Kunst Ajalugu Eesti keel Matemaatika Muusika Inglise keel
13.15-14.00 Valikkoor Valikkoor Valikkoor Valikkoor Matemaatika Ajalugu Inglise keel Ajalugu Klassijuh.
14.10-14.55 Inglise keel Klassijuhat, Inimeseõp. Klassijuh. Käsitöö/tehnol.
15.05-15.50 Õpiabi Keh.kasv. P Keh.kasv. P Õpiabi
I II III IV V VI VII VIII IX
N 08.15-09.00 Eesti keel Eesti keel Muusika Keh. kasv. T Keh.kasv. T Kirjandus Matemaatika Käsitöö/tehnol. Keemia
09.10-9.55 Muusika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Vene keel Ajalugu Käsitöö/tehnol. Bioloogia
10.20-11.05 Loodusõpetus Muusika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Käsitöö/tehnol. Eesti keel Inglise keel Vene keel
11.20-12.05 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Inglise keel Kirjandus Käsitöö/tehnol. Loodusõpetus Vene keel Geograafia
12.20-13.05 Kunst Keh. kasv. Klassijuhat. Ajalugu Matemaatika Klassijuhat. Karjääriõpetus Ajalugu
13.15-14.00 Keh.kasv. P Keh. kasv.P Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus Matemaatika
14.10-14.55 Õpiabi Keh.kasv.P Keh.kasv.P
I II III IV V VI VII VIII IX
R 08.15-09.00 Matemaatika Eesti keel Informaatika Keh.kasv.T Keh.kasv.T Vene keel Kirjandus Geograafia Kunst
09.10-9.55 Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Informaatika Kirjandus Bioloogia Kunst Füüsika
10.20-11.05 Keh.kasv. Inimeseõpetus Loodusõpetus Matemaatika Muusika Inglise keel Kunst Matemaatika Vene keel
11.20-12.05 Kunst Informaatika Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Muusika Vene keel Eesti keel Inglise keel
12.20-13.05 Õpiabi Inimeseõpetus Informaatika Eesti keel Matemaatika Muusika Inglise keel Matemaatika
13.15-14.00 Muusika Inglise keel Eesti keel Informaatika Keh. kasv.T Keh.kasv. T

Lihtsustatud õppe tunniplaan

V klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Tööõpetus Keh. kasv. Loodusõpetus Keh. kasv. Keh. kasv.
09.10-9.55 Tööõpetus Matemaatika Eesti keel Tööõpetus Inglise keel
10.20-11.05 Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel Inglise keel Informaatika
11.20-12.05 Inimeseõpetus Muusikaõpetus Kunstiõpetus Tööõpetus Matemaatika
12.20-13.05 Klassijuhat. Eesti keel Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika
13.15-14.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel
14.10-14.55 Eesti keel
IX klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Tööõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Tööõpetus Kunstiõpetus
09.10-9.55 Tööõpetus Matemaatika Eesti keel Tööõpetus Inglise keel
10.20-11.05 Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel Informaatika
11.20-12.05 Muusikaõpetus Ajalugu Tööõpetus Tööõpetus Matemaatika
12.20-13.05 Tööõpetus Eesti keel Inimeseõpetus Matemaatika  Matemaatika
13.15-14.00 Eesti keel Eesti keel Klassijuh. Eesti keel  Keh. kasv.
14.10-14.55 Eesti keel Keh. kasv.

Väikeklasside tunniplaan

 III  klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Eesti keel  Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
09.10-9.55 Matemaatika  Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika
10.20-11.05 Inimeseõp.  Matemaatika Eesti keel Tööõpetus Informaatika
11.20-12.05 Kunst  Muusika Inglise keel Muusika Kunst
12.20-13.05 Keh. kasv.  Klassijuh. Keh.kasv. Keh.kasv. Inglise keel
13.15-14.00  Inglise keel

 

I klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
09.10-9.55 Matemaatika Loodusõp. Matemaatika Matemaatika Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Keh.kasv. Eesti keel Tööõpetus Keh.kasv.
11.20-12.05 Kunst Muusika Keh. kasv. Muusika Kunst
12.20-13.05 Klassijuhat.
13.15-14.00
 V klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Tehnoloogia  Ajalugu Keh. kasv. Matemaatika Matemaatika
09.10-9.55 Tehnoloogia  Matemaatika Matemaatika Kirjandus Informaatika
10.20-11.05 Eesti keel  Eesti keel Ajalugu Loodusõpetus Eesti keel
11.20-12.05 Matemaatika  Muusika Loodusõp. Muusika Inglise keel
12.20-13.05 Klassijuhat.  Kirjandus Eesti keel Inglise keel Kunst
13.15-14.00  Keh. kasv.  Inglise keel  Inimeseõp.  Keh. kasv.
VI klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
08.15-09.00 Matemaatika Eesti keel Vene keel Loodusõpetus Inglise keel
09.10-9.55 Ajalugu Vene keel Ajalugu Matemaatika Vene keel
10.20-11,05 Ühiskonnaõp. Eesti keel Kunst Tehnoloogia Matemaatika
11.20-12.05 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Tehnoloogia Muusika
12.20-13.05 Kirjandus Inglise keel Inimeseõp- Inglise keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Matemaatika Eesti keel Kirjandus
14.10-14.55  Keh. kasv. Klassijuhat. Õpiabi
15.05-15.50 Keh. Kasv.
IX klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev  Reede
08.15-09.00 Matemaatika Eesti keel Füüsika Bioloogia Inglise keel
09.10-9.55 Ajalugu Vene keel Ajalugu Matemaatika Vene keel
10.20-11.05 Ühiskonnaõp. Eesti keel Kunst Geograafia Matemaatika
11.20-12.05 Vene keel Bioloogia Matemaatika Keemia Muusika
12.20-13.05 Kirjandus Inglise keel Ühiskonnaõp. Inglise keel Keemia
13.15-14.00 Matemaatika Füüsika Kirjandus
14.10-14.55 Geograafia Tehnoloogia Keh. kasv.
15.05-15.50 Keh. kasv.