Eksamid


Eksamid

  • Eesti keel 3. juuni 2019. a;
  • Matemaatika 10. juuni 2019. a;
  • Valikeksam  (inglise keel, vene keel, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu või ühiskonnaõpetus) – 13. juuni 2019.a.