Hoolekogu


Hoolekogu

 1. Avo Kaljapulk – vanemate esindaja – esimees
 2. Helen Seppam – vanemate esindaja
 3. Kristi Lambing – vanemate esindaja
 4. Reigo Oras – vanemate esindaja
 5. Kaire Veeroja – vanemate esindaja
 6. Ena Soodla – vanemate esindaja
 7. Karmen Gutmann – vilistlaste esindaja
 8. Pilvi Remmik – õpetajate esindaja
 9.  Anette Marie Põldsalu – õpilaste esindaja
 10. Margus Truu – kooli toetava organisatsiooni esindaja
 11. Aivar Piberman – kooli toetava organistasiooni esindaja
 12. Eda Arusoo – Lääne-Harju valla esindaja

Kinnitatud Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 9