Tunniplaan 2022/2023 alates 06.03.2023


Tunniplaan 2022/2023 alates 06.03.2023

Tavaklassid

I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Eesti keel  Kehaline kasv. Eesti keel Matemaatika Kirjandus Tehnol/ käsitöö Vene keel Inglise keel Eesti keel
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Tehnol/ käsitöö Matemaatika Ajalugu Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Matemaatika Kehaline kasv Tehnol/ käsitöö Matemaatika Loodusõp Kirjandus Matemaatika Ajalugu
11.20-12.05 Kunst Inimeseõpetus Kunst Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kunst Füüsika Kirjandus
12.20-13.05  Tööõpetus Muusika Kunst Ajalugu Vene keel Eesti keel Tehnol/käsitöö Füüsika
13.15-14.00 klassijuhat Muusika Kehaline P Kehaline P Tehnol/ käsitöö Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Kunst Kehaline T Kehaline T
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Muusika Eesti keel Eesti keel Kehaline T Kehaline T Vene keel Bioloogia Matemaatika Geograafia
9.10-9.55 Kehaline kasv Matemaatika Matemaatika Matemaatikal Inglise keel Kirjandus Loodusõp Geograafia Inglise keel
10.20-11.05 Eesti keel Kehaline kasv Inglise keel Inglise keel Eesti keel Matemaatika Õpioskused Karjääriõpe Keemia
11.20-12.05 Tööõpetus Loodusõpetus Muusika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Vene keel Matemaatika
12.20-13.05 Muusika Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Loodusõp Matemaatika Klassijuhataja Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Kehaline P Kehaline P Inimeseõp Ajalugu Inglise keel Vene keel
14.10-14.55 Ajalugu Inimeseõp Kehaline P Kehaline P
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Kunst Matemaatika Matemaatika Inglise keel Tehnol/ käsitöö Kehaline T Kehaline T Eesti keel Bioloogia
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Loodusõp Eesti keel Tehnol/ käsitöö Eesti keel Eesti keel Keemia Muusika
10.20-11.05 Kehaline Eesti keel Eesti keel Matemaatika Loodusõp Matemaatika Matemaatika Füüsika Eesti keel
11.20-12.05 Eesti keel Kehaline kasv. Inglise keel Loodusõp Matemaatika Eesti keel Tehnol/ käsitöö Bioloogia Matemaatika
12.20-13.05 Õpioskused Õpioskused Muusika Inglise keel Tehnol/ käsitöö Kirjandus Vene keel
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Klassijuhataja Inglise keel Matemaatika Tehnol/ käsitöö
14.10-14.55 Kunst Vene keel Kehaline T Kehaline T
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kehaline P Kehaline P Kirjandus Inglise keel Matemaatika Geograafia
9.10-9.55 Kehaline kasv Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel Vene keel Matemaatika Geograafia Bioloogia
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel Muusika Bioloogia Inimeseõp Keemia
11.20-12.05 Eesti keel Õpioskused Kehaline Loodusõp Matemaatika Matemaatika Vene keel Inglise keel Inglise keel
12.20-13.05 Tööõpetus Kunst Muusika Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Vene keel Matemaatika
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Loodusõpetus Muusika Keemia Vene keel
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Ajalugu Klassijuhataja
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Vene keel Ajalugu Eesti keel Inglise keel
9.10-9.55 Eesti keel Muusika Matemaatika Inglise keel Kirjandus Inglise keel Matemaatika Kunst Matemaatika
10.20-11.05 Muusika Loodusõp Kehaline Eesti keel Matemaatika Ühiskonnaõp Kirjandus Bioloogia Kunst
11.20-12.05 Loodusõp Klassijuhataja Inimeseõp Matemaatika Inglise keel Eesti keel Inglise keel Kirjandus Ühiskonnaõp
12.20-13.05 Klassijuhataja Kunst Klassijuhataja Muusika Ajalugu Matemaatika Klassijuhataja Vene keel Füüsika
13.15-14.00 Õpioskused Kehaline T Kehaline T Muusika Kirjandus
14.10-14.55 Klassijuhat Kehaline P Kehaline P

Eriklassid

I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Ajalugu Matemaatika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inimeseõp Tehnol/ Käsitöö Eesti keel Matemaatika Eesti keel
10.20-11.05 Eesti keel Matemaatika Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Kunst Vene keel Bioloogia Vene keel
11.20-12.05 Kunst Kunst Loodusõp Loodusõp Ajalugu Kunst Vene keel Keemia
12.20-13.05 Muusika Kunst Ajalugu Loodusõp Bioloogia Tehnol/ Käsitöö Bioloogia
13.15-14.00 Klassijuhat Muusika Vene keel Kehaline P Tehnol/ Käsitöö Füüsika
14.10-14.55 Kunst Kehaline T Kehaline T
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Muusika Inglise keel Kehaline T Kehaline T Eesti keel Kirjandus Matemaatika Kirjandus
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Vene keel Inimeseõpetus Vene keel
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Õpioskused Vene keel Ühiskonnaõp
11.20-12.05 Tööõpetus Muusika Matemaatika Matemaatika Kehaline kasv Matemaatika Inglise keel Matemaatika
12.20-13.05 Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Vene keel Geograafia Klassijuhataja Geograafia
13.15-14.00 Inimeseõp Kehaline P Kehaline P Matemaatika Loodusõpetus Keemia
14.10-14.55 Inimeseõpetus Kehaline P
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Kunst Inglise keel Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika
9.10-9.55 Kehaline Kehaline Inglise keel Tehnol/ Käsitöö Vene keel Inglise keel Bioloogia Inglise keel
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus Vene keel Kirjandus
11.20-12.05 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inimeseõp Tehnol/ Käsitöö Kirjandus Füüsika
12.20-13.05 Õpioskused Õpioskused Muusika Loodusõp Tehnol/ Käsitöö Füüsika Geograafia
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Klassijuh Geograafia Tehnol/ Käsitöö
14.10-14.55 Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Inglise keel Vene keel Matemaatika Vene keel
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Loodusõp Loodusõp Eesti keel Inglise keel Inglise keel Inglise keel
10.20-11.05 Kehaline kasv Kehaline Eesti keel Eesti keel Muusika Ajalugu Kirjandus Ajalugu
11.20-12.05 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõp Matemaatika Ajalugu Matemaatika
12.20-13.05 Kunst Inglise keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Inglise keel
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Kirjandus Muusika Inglise keel Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Inglise keel Kehaline P Klassijuhataja
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Eesti keel Keemia Eesti keel
9.10-9.55 Kehaline kasv Kehaline kasv Matemaatika Matemaatika Vene keel Ajalugu Kunst Ajalugu
10.20-11.05 Muusika Inglise keel Inglise keel Inglise keel Loodusõp Loodusõp Füüsika Kunst
11.20-12.05 Loodusõp Loodusõp Eesti keel Eesti keel Kehaline kasv Matemaatika Eesti keel Matemaatika
12.20-13.05 Klassijuhataja Klassijuhataja Muusika Ajalugu Inglise keel Klassijuhataja Matemaatika Keemia
13.15-14.00 Õpioskused Ajalugu Bioloogia Muusika Bioloogia
14.10-14.55 Klassijuhataja Kehaline P