Tunniplaan 2022/2023


Tunniplaan 2022/2023

Tavaklassid

I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Eesti keel  Inimeseõp Eesti keel Matemaatika Kirjandus Tehnol/ käsitöö Vene keel Inglise keel Eesti keel
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Tehnol/ käsitöö Matemaatika Ajalugu Vene keel
10.20-11.05 Eesti keel Matemaatika Kehaline kasv Tehnol/ käsitöö Matemaatika Loodusõp Kirjandus Matemaatika Ajalugu
11.20-12.05 Kunst Ujumine Kunst Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kunst Füüsika Kirjandus
12.20-13.05  Ujumine Muusika Kunst Ajalugu Vene keel Eesti keel Tehnol/käsitöö Füüsika
13.15-14.00 Muusika Kehaline P Kehaline P Tehnol/ käsitöö Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Kunst Kehaline T Kehaline T
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Muusika Eesti keel Eesti keel Kehaline T Kehaline T Vene keel Matemaatika Bioloogia Geograafia
9.10-9.55 Kehaline kasv Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Matemaatika Loodusõp Geograafia Inglise keel
10.20-11.05 Eesti keel Kehaline kasv Inglise keel Matemaatika Inglise keel Kirjandus Õpioskused Matemaatika Karjääriõpe
11.20-12.05 Tööõpetus Loodusõpetus Muusika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Vene keel Matemaatika
12.20-13.05 Muusika Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Loodusõp Matemaatika Klassijuhataja Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Kehaline P Kehaline P Inimeseõp Ajalugu Inglise keel Keemia
14.10-14.55 Ajalugu Inimeseõp Kehaline P Kehaline P
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Kunst Matemaatika Eesti keel Inglise keel Tehnol/ käsitöö Kehaline T Kehaline T Eesti keel Muusika
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Tehnol/ käsitöö Eesti keel Eesti keel Keemia Bioloogia
10.20-11.05 Kehaline Eesti keel Loodusõp Matemaatika Loodusõp Matemaatika Matemaatika Füüsika Eesti keel
11.20-12.05 Matemaatika Tööõpetus Inglise keel Loodusõp Matemaatika Eesti keel Tehnol/ käsitöö Kirjandus Matemaatika
12.20-13.05 Õpioskused Õpioskused Muusika Inglise keel Tehnol/ käsitöö Bioloogia Vene keel
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Klassijuhataja Inglise keel Matemaatika Tehnol/ käsitöö
14.10-14.55 Kunst Vene keel Kehaline T Kehaline T
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Inglise keel Matemaatika Geograafia
9.10-9.55 Kehaline kasv Eesti keel Matemaatika Eesti keel Loodusõp Vene keel Matemaatika Geograafia Bioloogia
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel Muusika Bioloogia Inimeseõp Keemia
11.20-12.05 Eesti keel Õpioskused Ujumine Loodusõp Matemaatika Loodusõp Vene keel Inglise keel Inglise keel
12.20-13.05 Tööõpetus Ujumine Muusika Eesti keel Ajalugu Loodusõo Vene keel Matemaatika
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Kirjandus Muusika Keemia Vene keel
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Ajalugu Klassijuhataja
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Ajalugu Kunst Inglise keel
9.10-9.55 Eesti keel Muusika Matemaatika Matemaatika Kirjandus Inglise keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
10.20-11.05 Muusika Loodusõp Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Ühiskonnaõp Kirjandus Matemaatika Kunst
11.20-12.05 Loodusõp Klassijuhataja Inimeseõp Klassijuhataja Inglise keel Vene keel Inglise keel Kirjandus Ühiskonnaõp
12.20-13.05 Klassijuhataja Kunst Klassijuhataja Muusika Ajalugu Eesti keel Klassijuhataja Vene keel Füüsika
13.15-14.00 Inglise keel Klassijuhataja Kehaline T Kehaline T Muusika Kirjandus
14.10-14.55 Õpioskused Kehaline P Kehaline P

Eriklassid

I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Keemia Matemaatika
9.10-9.55 Kehaline kasv Kehaline kasv Matemaatika Inimeseõp Tehnol/ Käsitöö Eesti keel Matemaatika Eesti keel
10.20-11.05 Eesti keel Matemaatika Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Kunst Vene keel Bioloogia Vene keel
11.20-12.05 Kunst Kunst Loodusõp Loodusõp Vene keel Kunst Ajalugu Bioloogia
12.20-13.05 Muusika Kunst Ajalugu Loodusõp Loodusõp Tehnol/ Käsitöö Keemia
13.15-14.00 Muusika Eesti keel Kehaline P Tehnol/ Käsitöö Füüsika
14.10-14.55 Kunst Ajalugu Kehaline T Kehaline T
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Muusika Inglise keel Kehaline T Kehaline T Matemaatika Kirjandus Geograafia Kirjandus
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Vene keel
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Ajalugu Õpioskused Vene keel Karjääriõpe
11.20-12.05 Tööõpetus Muusika Matemaatika Matemaatika Kehaline kasv Matemaatika Inglise keel Matemaatika
12.20-13.05 Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Vene keel Geograafia Klassijuhataja Geograafia
13.15-14.00 Inimeseõp Kehaline P Kehaline P Matemaatika Eesti keel Kirjandus Eesti keel
14.10-14.55 Inimeseõpetus Kehaline P
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Kunst Inglise keel Tehnol/ Käsitöö Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Tehnol/ Käsitöö Vene keel Inglise keel Inimeseõp Inglise keel
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus Vene keel Kirjandus
11.20-12.05 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inimeseõp Tehnol/ Käsitöö Kirjandus Füüsika
12.20-13.05 Õpioskused Õpioskused Muusika Loodusõp Tehnol/ Käsitöö Füüsika Geograafia
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Klassijuh Geograafia Tehnol/ Käsitöö
14.10-14.55 Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Inglise keel Vene keel Matemaatika Vene keel
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Loodusõp Loodusõp Eesti keel Inglise keel Inglise keel Inglise keel
10.20-11.05 Kehaline kasv Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Ajalugu Vene keel Ajalugu
11.20-12.05 Eesti keel Ujumine Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõp Matemaatika Ajalugu Matemaatika
12.20-13.05 Ujumine Inglise keel Inglise keel Kirjandus Inglise keel Matemaatika Inglise keel
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Matemaatika Muusika Inglise keel Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Inglise keel Kehaline P Füüsika Klassijuhataja
15.05-15.50
I klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Bioloogia Kunst Bioloogia
9.10-9.55 Kehaline kasv Kehaline kasv Inglise keel Inglise keel Vene keel Ajalugu Keemia Ajalugu
10.20-11.05 Muusika Inglise keel Matemaatika Matemaatika Loodusõp Loodusõp Eesti keel Kunst
11.20-12.05 Loodusõp Loodusõp Eesti keel Eesti keel Kehaline kasv Matemaatika Bioloogia Matemaatika
12.20-13.05 Klassijuhataja Klassijuhataja Muusika Ajalugu Inglise keel Klassijuhataja Matemaatika Keemia
13.15-14.00 Klassijuhataja Matemaatika Muusika Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Õpioskused Kehaline P