Tunniplaan 2023/2024 alates 04.09.2023


Tunniplaan 2023/2024 alates 04.09.2023

Tavaklassid

I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehn/Käsitöö Inglise keel Ajalugu Kehaline T Kehaline T
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Tehn/Käsitöö Ajalugu Kirjandus Bioloogia Inglise keel
10.20-11.05 Kehaline kasv Loodusõp Matemaatika Õpioskused Matemaatika Ühiskonnaõp Tehn/Käsitöö Matemaatika Eesti keel
11.20-12.05 Tööõpetus Tööõpetus Kehaline kasv Muusika Eesti keel Matemaatika Tehn/Käsitöö Kirjandus Geograafia
12.20-13.05 Muusika Tööõpetus Eesti keel Ajalugu Eesti keel Eesti keel Vene keel Matemaatika
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Õpioskused Matemaatika Keemia Tehn/Käsitöö
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Geograafia Bioloogia
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Vene keel Matemaatika Karjääriõpetus
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kunst Inglise keel Hisp/Vene keel Matemaatika Ajalugu Matemaatika
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Kehaline kasv Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Ühiskonnaõp
11.20-12.05 Kunst Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel Inglise keel Füüsika Ajalugu
12.20-13.05 Kehaline kasv Kunst Inglise keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika Geograafia Vene keel
13.15-14.00 Loodusõp Matemaatika Kehaline T Kehaline T Muusika Füüsika
14.10-14.55 Klassijuhataja Kehaline P Kehaline P
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline T Kehaline T Tehn/Käsitöö Eesti keel Matemaatika Bioloogia
9.10-9.55 Muusika Õpioskused Matemaatika Matemaatika Matemaatika Tehn/Käsitöö Kirjandus Inglise keel Matemaatika
10.20-11.05 Kehaline kasv Eesti keel Loodusõpetus Tehn/käsitöö Eesti keel Hisp/vene k Kunst Keemia Eesti keel
11.20-12.05 Kunst Kehaline kasv Õpioskused Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Tehn/käsitöö Vene keel
12.20-13.05 Klassijuhataja Muusika Eesti keel Kirjandus Loodusõpetus Vene keel Tehn/käsitöö Kirjandus
13.15-14.00 Kehaline P Kehaline P Inimeseõpetus Muusika Eesti keel Kunst
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Klassijuhataja Muusika
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline T Kehaline T Matemaatika Inglise keel Vene keel Inglise keel
9.10-9.55 Muusika Kunst Inglise keel Loodusõp Ajalugu Eesti keel Matemaatika Matemaatika Klassijuhataja
10.20-11.05 Kehaline kasv Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Vene keel Inglise keel Geograafia
11.20-12.05 Matemaatika Loodusõpetus Tööõpetus Eesti keel Õpioskused Hisp/Vene k Ajalugu Bioloogia Matemaatika
12.20-13.05 Muusika Inglise keel Eesti keel Inglise keel Bioloogia Ajalugu Keemia
13.15-14.00 Kehaline kasv Matemaatika Ajalugu Klassijuhataja Füüsika Vene keel
14.10-14.55 Inimeseõpetus Muusika Õpioskused Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline P Kehaline P Kirjandus Inglise keel Kirjandus Füüsika
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kunst Inglise keel Loodusõpetus Vene keel Kirjandus
10.20-11.05 Matemaatika Kehaline kasv Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kirjandus Matemaatika Eesti keel Keemia
11.20-12.05 Loodusõp Inimeseõp Inimeseõpe Inglise keel Muusika Kunst Geograafia Matemaatika Inglise keel
12.20-13.05 Klassijuhataja Muusika Klassijuhataja Klassijuhataja Inglise keel Klassijuhataja Inimeseõpetus Kunst Ajalugu
13.15-14.00 Muusika Kirjandus Kehaline T Kehaline T Inimeseõpetus Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P

Eriklassid

I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
E 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Tehn/ käsitöö Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline T Kehaline T Tehnoloogia
9.10-9.55 Kehaline kasv Kehaline kasv Kehaline kasv Tehn/ käsitöö Ajalugu Inimeseõp Inimeseõp Füüsika Tehnoloogia
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Õpioskused Eesti keel Ühiskonnaõp Tehn/käsitöö Füüsika Eesti keel Matemaatika
11.20-12.05 Tööõpetus Tööõpetus Muusika Loodusõpetus Matemaatika Tehn/käsitöö Keemia Kirjandus Eesti keel
12.20-13.05 Muusika Eesti keel Matemaatika Kirjandus Bioloogia Bioloogia Matemaatika Ajalugu
13.15-14.00 Kehaline T Õpioskused Ajalugu Ajalugu Tehn/käsitöö
14.10-14.55 Kehaline P Vene keel Vene keel
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
T 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline P Matemaatika Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp Kehaline P
9.10-9.55 Loodusõpetus Loodusõpetus Kunst Inimeseõp Hisp/Vene k Eesti keel Eesti keel Bioloogia Kirjandus
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika Vene keel Inglise keel
11.20-12.05 Kunst Tööõpetus Inglise keel Muusika Inglise keel Vene keel Vene keel Keemia Muusika
12.20-13.05 Inimeseõp Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Geograafia Loodusõp
13.15-14.00 Ajalugu Kehaline T Muusika Inglise keel Inimeseõp
14.10-14.55 Klassijuhataja Kehaline T Kehaline T Klassijuhataja
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
K 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Kehaline T Tehn/käsitöö Kirjandus Kirjandus Kirjandus Matemaatika
9.10-9.55 Muusika Õpioskused Eesti keel Eesti keel Tehn/käsitöö Inglise keel Inglise keel Bioloogia Eesti keel
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Tehn/käsitöö Matemaatika Hisp/vene k Kunst Füüsika Matemaatika Kirjandus
11.20-12.05 Kunst Loodusõpetus Eesti keel Kirjandus Matemaatika Matemaatika Tehn/käsitöö Geograafia Matemaatika
12.20-13.05 Klassijuhataja Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Kehaline kasv Tehn/käsitöö Füüsika Loodusõpetus
13.15-14.00 Eesti keel Kehaline P Eesti keel Muusika Keemia Kunst Kehaline P
14.10-14.55 Kehaline P Klassijuhataja Muusika
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
N 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline T Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ajalugu Matemaatika
9.10-9.55 Muusika Kunst Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Vene keel Vene keel Klassijuhataja Inglise keel
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika Keemia Eesti keel
11.20-12.05 Kehaline kasv Kehaline kasv Kehaline kasv Õpioskused Hisp/vene k Inglise keel Inglise keel Matemaatika Õpioskused
12.20-13.05 Matemaatika Kirjandus Kehaline kasv Geograafia Vene keel Ajalugu
13.15-14.00 Kirjandus Ajalugu Klassijuhataja Bioloogia Inglise keel
14.10-14.55 Ajalugu Muusika Õpioskused Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Kehaline P Inglise keel Ajalugu Ajalugu Eesti keel Kehaline P
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kunst Eesti keel Kirjandus Kirjandus Ajalugu Kunst
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Geograafia Geograafia Ühiskonnaõp Inglise keel
11.20-12.05 Kehaline kasv Kehaline kasv Kehaline kasv Muusika Kunst Eesti keel Eesti keel Vene keel Muusika
12.20-13.05 Klassijuhataja Muusika Klassijuhataja Eesti keel Klassijuhataja Loodusõpetus Kunst Matemaatika Matemaatika
13.15-14.00 Muusika Loodusõpetus Kehaline T Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P