Tunniplaan 2020/2021 alates 25.01.2021


Tunniplaan 2020/2021 alates 25.01.2021

Tavaklassid

    I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX 
E  8.15 -9.00  Eesti keel  Eestikeel  Matemaatika  Kehaline T  Kehaline T  Kirjandus
Käsitöö/Tehnol  Vene keel
Matemaatika
  9.10-9.55  Kehaline Klassijuh Eesti keel  Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika
Käsitöö/Tehnol  Bioloogia  Geograafia
  10.05-10.50  Matemaatika  Matemaatika  Kehaline  Matemaatika  Eesti keel  Inglise keel  Ajalugu  Keemia  Käsitöö/Tehnol 
  11.15-12.00  Kunst Muusika
Inglise keel  Loodusõpetus  Kirjandus  Ajalugu  Bioloogia
Füüsika Vene keel
  12.15-13.00  Klassijuh
Tööõpetus
Kunst
Muusika  Inimeseõpetus  Eesti keel  Klassijuh.
Matemaatika Füüsika
  13.15-14.00     Inimeseõp Kehaline P  Kehaline P  Inimeseõpetus  Vene keel
Inglise keel
Bioloogia 
  14.10-14.55            Klassijuh  Loodusõpetus  Ajalugu Kirjandus 
  15.05-15.50                Kehaline P  Kehaline P 
T  8.15-9.00  Muusika  Loodusõp
Matemaatika  Matemaatika Matemaatika  Kehaline T  Kehaline T  Geograafia Inglise keel
  9.10-9.55  Loodusõp Matemaatika  Muusika Kunst Kunst Eesti keel
Inglise keel
Matemaatika Ühiskonnaõp
  10.05-10.50  Eesti keel
Eesti keel Eesti keel  Eesti keel
Loodusõpetus
Kirjandus Matemaatika  Kunst
Geograafia
  11.15-12.00  Kehaline  Muusika  Loodusõpetus  Inglise keel  Matemaatika
Loodusõp
Eesti keel  Karjääriõp. Vene keel
  12.15-13.00     Kehaline Inglise keel
Muusika
Eesti keel  Vene keel
Bioloogia Ajalugu Matemaatika
  13.15-14.00        Kehaline P  Kehaline P  Inglise keel
Geograafia  Eesti keel  Muusika 
  14.10-14.55            Kehaline P  Kehaline P     
K  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Informaatika  Kehaline T  Kehaline T  Matemaatika
Matemaatika
Käsitöö/Tehol  Ühiskonnaõp 
  9.10-9.55  Matemaatika  Eesti keel
Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Vene keel  Informaatika
Käsitöö/Tehol  Matemaatika
  10.05-10.50  Muusika  Tööõpetus Matemaatika  Matemaatika  Käsitöö/Tehnol  Ühiskonnaõp  Kirjandus  Vene keel
Keemia
  11.15-12.00  Tööõpetus Matemaatika Inglise keel  Loodusõpetus  Käsitöö/Tehnol  Matemaatika  Eesti keel
Keemia
Klassijuh 
  12.15-13.00     
Kehaline  Käsitöö/Tehn
Inglise keel
Eesti keel  Vene keel  Matemaatika Ajalugu
  13.15-14.00        Inglise keel  Ajalugu Loodusõpetus  Muusika  Kirjandus
Füüsika
  14.10-14.55          Informaatika Kunst  Loodusõpetus
Kehaline T  Kehaline T 
N  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Tööõpetus  Kehaline P  Kehaline P  Käsitöö/Tehnol  Inimeseõp Inglise keel Eesti keel 
  9.10-9.55  Matemaatika  Matemaatika  Kunst
Inglise keel  Ajalugu
Käsitöö/Tehnol  Matemaatika  Eesti keel
Vene keel
  10.05-10.50  Kunst Ujumine Matemaatika Matemaatika Muusika
Ajalugu Vene keel
Füüsika
Kirjandus
  11.15-12.00  Eesti keel
Ujumine Eesti keel
Eesti keel
Inglise keel
Vene keel
Kirjandus Matemaatika Kunst
  12.15-13.00    Õpioskused
Kehaline
Õpioskused Eesti keel Muusika  Inglise keel Vene keel
Ajalugu
  13.15-14.00        Matemaatika  Kehaline P  Kehaline P  Kirjandus  Inglise keel 
  14.10-14.55                Kehaline P  Kehaline P 
R  8.15-9.00  Matemaatika  Eesti keel  Matemaatika  Kehaline T  Kehaline T  Inglise keel  Matemaatika
Geograafia
Inglise keel 
  9.10-9.55  Eesti keel
Kehaline
Eesti keel
Eesti keel  Inglise keel
Matemaatika
Kunst
Klassijuh Eesti keel
  10.05-10.50  Eesti keel  Kunst
Eesti keel  Eesti keel  Klassijuh Vene keel Matemaatika Inglise keel Keemia
  11.15-12.00  Kehaline
Loodusõp Inimeseõp
Inglise keel  Kirjandus
Loodusõp
Ajalugu Muusika Matemaatika
  12.15-13.00      Muusika  Matemaatika  Matemaatika
Matemaatika  Inglise keel
Inimeseõp
Bioloogia
  13.15-14.00       Klassijuh Klassijuh  Muusika Kehaline T  Kehaline T  Bioloogia
Matemaatika
  14.10-14.55          Loodusõpetus
    Kehaline T  Kehaline T 

Eriklassid

    eriklass  II eriklass  III eriklass  IV eriklass  eriklass  VI eriklass  VII eriklass  VIII eriklass  VIII LÕK  IX eriklass 
E  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika  Ajalugu  Ajalugu  Käsitöö Vene keel
Tööõpetus  Matemaatika
  9.10-9.55  Kehaline
Klassijuh Eesti keel  Eesti keel  Kirjandus Kirjandus Käsitöö  Kirjandus
Tööõpetus  Kirjandus
  10.05-10.50  Matemaatika  Matemaatika  Kehaline  Loodusõp  Eesti keel  Eesti keel   Eesti keel
Keemia  Eesti keel
Tehnoloogia 
  11.15-12.00  Kunst
Muusika Inglise keel  Kunst  Matemaatika  Matemaatika
Loodusõp.
Matemaat.
Loodusõp  Vene keel
  12.15-13.00  Klassijuh
Kunst
Tööõpetus
Muusika  Inimeseõp  Vene keel  Vene keel  Füüsika  Inimeseõp  Füüsika
  13.15-14.00          Kehaline  Inimeseõp  Kirjandus
Kirjandus  Eesti keel
Kirjandus 
  14.10-14.55            Klassijuh  Inglise keel  Ajalugu
Inglise keel  Inglise keel 
  15.05-15.50                Kehaline    Kehaline P 
T  8.15-9.00  Muusika  Tööõpetus  Matemaatika  Matemaatika  Eesti keel  Kehaline T  Kehaline T  Eesti keel
Vaba  Eesti keel
  9.10-9.55  Loodusõp
Kehaline
Muusika
Kehaline
Kunst
Vene keel Eesti keel
Matemaatika Eesti keel Ühiskonnaõp
  10.05-10.50  Eesti keel
Eesti keel
Eesti  keel  Eesti keel Kirjandus Kirjandus Inglise  keel  Kunst Kunst
Inglise keel 
  11.15-12.00  Kehaline  Muusika  Loodusõpetus  Inglise keel  Inglise keel  Loodusõp  Ajalugu
Karjääriõp. Ajalugu
Vene keel
  12.15-13.00    Loodusõp
Inglise keel
Muusika
Matemaatika  Matemaatika  Loodusõp Ajalugu
Loodusõp Matemaatika
  13.15-14.00          Kehaline  Inglise keel  Matemaatika
Inglise keel  Matemaatika Muusika 
  14.10-14.55            Kehaline P         
                       
K  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Informaatika  Loodusõpetus  Eesti keel  Eesti keel  Käsitöö
Tehnoloogia  Tööõpetus  Ühiskonnaõp 
  9.10-9.55  Matemaatika  Matemaatika  Eesti keel  Eesti keel  Ajalugu
Ajalugu
Informaatika
Tehnoloogia  Tööõpetus  Matemaatika
  10.05-10.50  Muusika  Loodusõp  Matemaatika  Matemaatika  Tehnoloogia  Ühiskonnaõp  Matemaatika  Vene keel
Matemaatika  Keemia
  11.15-12.00  Tööõpetus Kehaline  Inglise keel  Kehaline  Tehnoloogia  Vene keel  Vene keel  Keemia Loodusõp  Klassijuh 
  12.15-13.00      Kehaline  Tehnoloogia  Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaat.
Matemaatika Ajalugu
  13.15-14.00          Loodusõp  Loodusõp  Muusika   
Eesti keel  Füüsika
  14.10-14.55          Informaatika Kunst      Kehaline T   
                       
N  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Tööõp  Inglise keel  Kehaline  Käsitöö/Tehnol  Bioloogia  Inglise keel Tööõpetus  Bioloogia 
  9.10-9.55  Matemaatika  Matemaatika  Kunst
Inglise keel  Inglise keel  Käsitöö/Tehnol  Inieseõp Inimeseõp Inimeseõp Vene keel
  10.05-10.50  Kunst Õpioskused Matemaatika Matemaatika Muusika
Inglise keel Inglise keel
Füüsika
Inglise keel Inglise keel
  11.15-12.00  Eesti keel
Eesti keel Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Matemaatika Ajalugu
Matemaatika Ajalugu
Kunst
  12.15-13.00    Inimeseõp
Kehaline
Õpioskused
Muusika  Kirjandus
Vene keel Eesti keel  Ajalugu
  13.15-14.00            Kehaline P  Geograafia  Geograafia  Loodusõp.
Geograafia 
  14.10-14.55                Kehaline P    Kehaline P 
                       
R  8.15-9.00  Eesti keel  Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika  Eesti keel Eesti keel Matemaatika  Eesti keel Matemaatika  Eesti keel
  9.10-9.55  Matemaatika
Matemaatika Eesti keel
Eesti keel Matemaatika
Matemaatika
Kunst Geograafia
Klassijuh
Geograafia
  10.05-10.50  Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel  Eesti keel  Klassijuh
Inglise keel Matemaatika Inglise keel Matemaatika Keemia
  11.15-12.00  Kehaline
Tööõpetus Inimeseõp
Inglise keel  Inglise keel
Vene keel  Vene keel Muusika
Muusika Matemaatika
  12.15-13.00    Kehaline  Muusika  Kehaline  Loodusõp Loodusõp
Bioloogia Bioloogia  Eesti keel
Bioloogia 
  13.15-14.00       Klassijuh Klassijuh   Muusika Kehaline T  Kehaline  Kehaline  Matemaatika