Tugipersonal


Tugipersonal

 

Tugiteenuste koordineerija Kadi Kask tel +372 53 43 8495, e-post kadi.kask@vask.edu.ee

Eripedagoog Nele Palumets tel +372 53 35 9277, e-post nele.maide@vask.edu.ee

Psühholoog Maret Kasepalu e-post maret.kasepalu@vask.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Kairi Nargla (lapsehoolduspuhkusel)

Sotsiaalpedagoog Natalja Leppik e-post natalja.leppik@vask.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Laura Tammiste (teenindab Vasalemma Lasteaeda Sajajalgne ja Rummu Lasteaeda lepatriinu) e-post laura.tammiste@vask.edu.ee

Õpetaja abi Tiina Valdmees e-post tiina.valdmees@vask.edu.ee

Õpetaja abi Kaidi Nuut e-post kaidi.nuut@vask.edu.ee

Kooliõde Kertu Natka tel +372 58 143 002, e-post vasalemma@flegado.ee   Kooliõe vastuvõtt koolis neljapäeviti kell 8.30-13.00

 

Logopeediline abi

Lääne-Harju valla koostööpartnerid 2022. aastal logopeedilise abi osutamiseks on
MTÜ Toetus ja OÜ Keila Teraapiakeskus. Teenuseid osutatakse Lääne-Harju valla lasteaias või koolis
käivatele lastele. Arveldamine toimub vallavalitsuse ja asutuse vahel pärast teenuse kasutamist
kuupõhiselt.

MTÜ Toetus
Keskväljak 10, Keila
+372 53 008 635
+372 53 410 543
toetus@toetus.ee
Keila Teraapiakeskus
Keskväljak 17, Keila
+372 5660 7792;
info@keilark.ee

Juhised ja tingimused logopeedilise teenuse kasutamiseks
Kui logopeedi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub, lapse abivajadus on
hinnatud ja kokku lepitud haridusasutuse juhi ja lapsevanema vahel. Lapsevanem pöördub, broneerib
aja ja alustab lapsega teenusel käimist. Palun öelge, et olete Lääne-Harju vallast ning millises
haridusasutuses teie laps käib.
Logopeediline abi:
✓ Lapse kõneravi vajadus hinnatakse ja kirjalik ülevaade logopeedi poolt
esitatakse lapsevanemale (sh hinnanguline kordade arv)
✓ Lapse kommunikatsioonivõime hindamine
✓ Suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine
✓ Lapsevanema nõustamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel,
taastamisel ning kompenseerimisel