Tugipersonal


Tugipersonal

Õpilastel, kes vajavad distantsõppe ajal tuge, palume võtta ühendust tugiteenuste koordineerijaga  kadi.kask@vask.edu.ee
+372 53 43 8495. Eelneval kokkuleppel on võimalik saada koolis abi psühholoogilt, sotsiaalpedagoogilt ja eripedagoogilt.

 

Tugiteenuste koordineerija Kadi Kask tel +372 53 43 8495, e-post kadi.kask@vask.edu.ee

Eripedagoog Nele Maide tel +372 53 35 9277, e-post nele.maide@vask.edu.ee

Psühholoog Maret Kasepalu e-post maret.kasepalu@vask.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Kairi Nargla (lapsehoolduspuhkusel)

Sotsiaalpedagoog Natalja Leppik e-post natalja.leppik@vask.edu.ee