Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID  2020/2021

Õpetaja nimi  Õppeaine  Aeg 
HILLE MAGNUS  Eesti keel, kirjandus, väikeklass VIII, IX   K 8.tund või kokkuleppel 
LEA RIDBECK   Inglise keel IX,  väikeklassid IV,V,VI, VIII, IX  T 7. tund või kokkuleppel 
MARGIT LEVOLL  Inglise keel III-VIII, väikeklassid VII, VIII LÕK, IX  T 7.-8. tund  
MARJE HIIE  Vene keel, eesti keel, kirjandus väikeklassid V, VI  K  7.-8. tund 
IRJA IDARAND  Kehaline kasvatus  kokkuleppel 
ANDRES KIIVE  Matemaatika VI,  IX, väikeklassid VII, VIII LÕK  K 7.-8. tund 
KRISTJAN VÄLJATAGA  Ajalugu, ühiskonnaõpetus, 

inimeseõpetus, geograafia  

E 8. tund, T 7. tund 
 

PILVI REMMIK 

Bioloogia VII-IX , keemia VIII, IX,  loodusõpetus V-VII  K 7. -8. tund 
SIIRI KASEMAA  Matemaatika  VII, VIII  T 1. ja  7. tund 
HELEN HIIE  Muusika, eesti keel ja matemaatika väikeklass I, II  kokkuleppel 
 

TIIU TURNAS 

Algõpetus, matemaatika väikeklass V, VI ja loodusõpetus V, VI   

T 6. tund 

 

MALL SOONE 

Algõpetus, karjääriõpetus   

N 6. tund 

TRIIN PÕLDSALU  Algõpetus, matemaatika V  T 5. tund 
CHRISTINE KÕRGE  Algõpetus, eesti keel ja loodusõpetus  väikeklass VIII LÕK, VII   T 7. tund või kokkuleppel 
 

AIVAR PENT 

Tehnoloogiaõpetus,  

füüsika VIII, IX  

K 8. tund või 

kokkuleppel 

 

VIIA GARELIS 

Tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, kunst ja tööõpetus väikeklass II ja IV   

kokkuleppel 

 

ANU HALLING 

Väikeklass III-IV, 

bioloogia väikeklass VII, VIII, IX, inimeseõpetus VII,VIII ja  VIII LÕK 

E-R kokkuleppel