Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID  2023/2024

Õpetaja nimi Õppeaine Aeg
Viia Garelis Tütarlaste käsitöö, kunst Eelneval kokkuleppel
Hille Magnus Eesti keel ja kirjandus Eelneval kokkuleppel
Lea Ridbeck Inglise keel Vja IX klass, väikeklassid IV, V, VI, VII, VIII ja IX Esmaspäeval 8.tund, reedel 7.tund
Margit Levoll Inglise keel III,IV, VI, VII,VIII, hispaania kell VI Neljapäeval 6. tund ja kokkuleppel
Marje Hiie Vene keel, IX vk eesti keel ja kirjandus Teisipäeval VI tund ja neljapäeval VII tund
Maret Nugis MatemaatikaVIII, IX kl, VII ja VIII väikeklass; loodusõpetus VII väikeklass; füüsika VIII, IX klass, IX väikeklass; keemia VIII, IX klass ja VIII väikeklass Kolmapäeval 7, 8 tund eelneval kokkuleppel (peale 6-ndat tundi eelneval kokkuleppel)
Kristjan Väljataga Ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia Teisipäeval 7. tund, teised ajad kokkuleppel
Janika Kõiv loodusõpetus V-VI, bioloogia VII-IX Neljapäeval 7. tund (eelneval kokkuleppel)
Siiri Lall Matemaatika VII, väikeklass IX Esmaspäeval 7.tund, T 6.tund
Helen Hiie Muusika; eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja inimeseõpetus väikeklassis I-II. Eelneval kokkuleppel
Tiiu Turnas Algõpetus, matemaatika V ja V eriklass Esmaspäeval ja kolmapäeval 6.t- eelneval kokkuleppel
Mall Soone Algõpetus, karjääriõpetus, loodusõpetus VII Reedel 6, 7 t – eelneval kokkuleppel
Triin Põldsalu Algõpetus, matemaatika VI Eelneval kokkuleppel
Christine Kõrge Algõpetus, inimesesõpetus V-VIII, geograafia VII-VIII väikeklass Esmaspäeval 7 tund  ja teisipäeval 7 tund eelneval kokkuleppel
Aivar Pent Tehnoloogiaõpetus Esmaspäeval ja kolmapäeval eelneval kokkuleppel
Anu Halling Matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus IV ja VI väikeklass; inimeseõpetus V,VII ja VIII väikeklass; füüsika VIII väikeklass; keemia IX väikeklass Eelneval kokkuleppel
Kadi Kask õpioskused V,VI,VII Eelneval kokkuleppel
Irja Idarand Kehaline kasvatus Eelneval kokkuleppel