Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID  2021/2022

Õpetaja nimi Õppeaine Aeg
Viia Garelis Tütarlaste käsitöö, kunst, kunstiõpetus ja tööõpetus III ja V väikeklassis Kokkuleppel
Hille Magnus Eesti keel ja kirjandus, VII väikeklass Esmaspäev 7. tund + kokkuleppel
Lea Ridbeck Inglise keel III, IV ja VII klass, väikeklassid III, IV, V, VII, IX Kokkuleppel
Margit Levoll Inglise keel V, VI, VIII, IX, väikeklassid VI, VIII, IX LÕK Teisipäev 6. tund + kokkuleppel
Marje Hiie Vene keel Neljapäev ja teisipäev 8.tund
Irja Idarand Kehaline kasvatus Kokkuleppel
Andres Kiive Matemaatika VII, väikeklass VII, füüsika IX Reede  7. ja 8. tund
Kristjan Väljataga Ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia Teisipäev 15:00 + kokkuleppel
Pilvi Remmik Loodusõpetus V-VI, bioloogia VII-IX, keemia VIII-IX Kokkuleppel
Siiri Lall Matemaatika VIII-IX Teisipäev 1. tund
Helena Hiie Muusika; eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja inimeseõpetus väikeklassis II-III Kokkuleppel
Tiiu Turnas Algõpetus , matemaatika V, matemaatika väikeklass  IV, VIII ja IX LÕK Kolmapäev 14.00
Mall Soone Algõpetus, karjääriõpetus Esmaspäev 6. tund, karjääriõpetus kokkuleppel
Triin Põldsalu Algõpetus, matemaatika VI Esmaspäeva 7. tund
Christine Kõrge Algõpetus, õpioskused III ; loodusõpetus, eesti keel ja kirjandus VI, VIII, IX LÕK Kokkuleppel
Aivar Pent Tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus VII Kolmapäev 7. tund või  kokkuleppel
Anu Halling Matemaatika, eesti keel IV-V eriklass, loodusõpetus, inimeseõpetus V eriklass. Füüsika VIII Kokkuleppel
Kadi Kask Inimeseõpetus V-VIII; väikeklass VI, VIII, IX LÕK  , informaatika V, VII Kokkuleppel
Piret Kallu Bioloogia VII, VIII väikeklass, keemia VIII väikeklass Kokkuleppel