Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID  2022/2023

Õpetaja nimi Õppeaine Aeg
Viia Garelis Tütarlaste käsitöö, kunst, kunstiõpetus ja tööõpetus III ja V väikeklassis Kokkuleppel
Hille Magnus Eesti keel ja kirjandus Kolmapäeval 8. tund või kokkuleppel
Linda Kalju Eesti keel ja kirjandus Kokkuleppel
Lea Ridbeck Inglise keel IV, Vja VIII klass, väikeklassid IV, V, VI, VIII Neljapäeval 8.tund
Margit Levoll Inglise keel III,VI, VII, IX , väikeklassid III, VII, IX Kokkuleppel
Marje Hiie Vene keel VIII vk eesti keel ja kirjandus Kolmapäeval 6. tund
Maret Nugis Matemaatika, keemia, füüsika Kokkuleppel või kolmapäeval 7. tund
Kristjan Väljataga Ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia Kokkuleppel
Janika Kõiv Õpioskused, bioloogia VII-IX Neljapäeval 8.tund  või kokkuleppel
Siiri Lall Matemaatika VI, IX Esmaspäeval 6-7. tund või kokkuleppel
Helen Hiie Muusika; eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja inimeseõpetus väikeklassid I, III Kokkuleppel
Tiiu Turnas Algõpetus, matemaatika VI ja VIII eriklass Esmaspäeval 6.tund või kokkuleppel
Mall Soone Algõpetus, karjääriõpetus Reedel 6.tund, karjääriõpetus kokkuleppel
Triin Põldsalu Algõpetus, matemaatika V  Esmaspäeval 6. tund algõpetus, teisipäeval 7. tund matemaatika 5. kl
Christine Kõrge Algõpetus,VI väikeklass eesti keel, kirjandus, loodusõpetus; VII ja IX väikeklass geograafia Kokkuleppel
Aivar Pent Tehnoloogiaõpetus, füüsika VIII Kolmapäeval 7. tund või kokkuleppel
Anu Halling Matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus IV-V Kokkuleppel
Kadi Kask Inimeseõpetus V-VIII; väikeklass VI, VIII; loodusõpetus V-VI Kolmapäeval 6.-7. tund või kokkuleppel
Piret Kallu Bioloogia VII, VIII, IX väikeklass, keemia VIII ja IX väikeklass Kokkuleppel
Irja Idarand Kehaline kasvatus Kokkuleppel või reedel 8.tund