Programmid ja projektid


Programmid ja projektid

Roheline Kool

Vasalemma Põhikool on alates oktoobrist 2021 liitunud Rohelise Kooli programmiga.

Programm Roheline Kool toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik –   õpilased, õpetajad, kooli  personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise Kooli tegemistest saab täpsemalt lugeda

Roheline kool

Meie Rohelise Kooli blogi:

https://vasalemmarohekool.blogspot.com/

Meie kooli Rohelise Kooli töörühma kuuluvad:

ÕPETAJAD JA DIREKTSIOONI ESINDAJA:

 1. Hille Magnus
 2. Maret Nugis
 3. Margit Levoll
 4. Kristjan Väljataga
 5. Kadi Kask
 6. Tiiu Turnas
 7. Marje Hiie

LASTEVANEMATE ESINDAJA:

 1. Reigo Oras

ÕPILASED:

VI KLASS

 1. Marie Adson
 2. Heleri Seppam
 3. Lisette-Eliisabeth Kask

VII KLASS

 1. Kretel Vaiknurme
 2. Delisa Kaljapulk

IX KLASS

 

Keskkonnatöörühma koosolekute protokollid

Koosoleku protokoll 10.04.2023

Koosoleku protokoll 16.09.2022

Koosoleku protokoll 18.11.2021

Keskkonnaülevaatus nr 1

Keskkonnaülevaatus nr 2

Ressursikulu analüüs 2021-2022

Keskkonnatagevuskava

Kiusamisvaba Kool

Vasalemma Põhikoolis rakendatakse alates 2019/2020. õppeaastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: