Pikapäevarühma töökorraldus


Pikapäevarühma töökorraldus

VASALEMMA PÕHIKOOLI PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSE REEGLID 

 1. Pikapäevarühma võetakse vastu I-III klassi õpilasi. 
 2. Pikapäevarühma  taotluse esitab lapsevanem  e-keskkonnas ARNO veebiaadressil: https://piksel.ee/arno/laaneharju/
 3. Õppimise tunni ajal on koduste tööde tegemine kohustuslik. Kui kodused tööd on tehtud, hakkab õpilane raamatut lugema ning on klassis vaikselt.  
 4. Õpilane on kohustatud jälgima pikapäevarühma päevakava ja reegleid.  
 5. Õpilane täidab pikapäevarühma õpetaja korraldusi.  
 6. Kui lapsele tullakse järele või tal on kojuminekuks kindel kellaaeg  või kui õpilane ei või tervislikel põhjustel viibida pikapäevarühma ajal õues, palume vanemal kirjutada see igapäevaselt õpilaspäevikusse.  
 7. Kui õpilane lahkub, tuleb tal teavitada pikapäevarühma õpetajat.  
 8. Pikapäevarühmas ollakse üksteise vastu viisakad ja sõbralikud.  
 9. Õpilased käituvad lugupidavalt ja heatahtlikult kõigi õpetajate, kooli töötajate (koristajad, kokad, raamatukoguhoidja,  jt) ja teiste õpilaste ning nende vanematega 
 10. Pikapäevarühma tuleb õpilane kohe peale tundide lõppu.  
 11. Pikapäevarühmas räägitakse vaikse häälega, klassis ei ole lubatud joosta.  
 12. Iga päev käiakse õues kell 12.05 – 13.05; 14.00-14.30. Riietuda tuleb ilmastikule vastavalt.  
 13. Õue ja hiljem tagasi koolimajja minnakse ainult õpetaja loal.  
 14. Õues ollakse ainult koos õpetajaga. Iseseisvalt mujale kaugemale minemine on keelatud.  
 15. Söömas käiakse koos kell 13.05 – 13.30. Sööklast toitu välja ei viida. 
 16. Huviringidesse, raamatukokku või mujale klassist välja minekust tuleb alati õpetajale teada anda.  
 17. Riiete, kooli- ning mänguasjade eest vastutab õpilane ise. Asju hoitakse koolikotis, riietehoiukapis või korralikult laua peal.  
 18. Tahvlile võib kirjutada ainult õpetaja nõusolekul.  
 19. Peale õppimist võib mängida telefoni- või teisi elektroonilisi mänge, kuid ainult ilma helita ja kokkuleppel õpetajaga.  
 20. Õpetaja laua pealt ja sahtlitest ei tohi ilma loata asju võtta.  
 21. Kõiki (laua)mänge ning abivahendeid tuleb hästi hoida ja alati peale kasutamist oma kohale tagasi panna.  
 22. Pikapäevarühmas määrab õpetaja igaks päevaks korrapidajad. 
 23. Enne kojuminekut tuleb kasutatud asjad ja töövahendid tagasi panna, korrastada oma tegevuskoht. 
 24. Koduteel/koolibussis tuleb olla tähelepanelik, täita liikluseeskirju ja käituda korralikult.  
 25. Õpilase ebaviisakast käitumisest ja pikapäevarühma reeglite rikkumisest teavitab pikapäeva õpetaja õpilase klassijuhatajat ja lapsevanemat 
 26. Korduval pikapäevarühma reeglite ja märkuste eiramisel võib õpilase pikapäevarühmast välja arvata. 
 27. Pikapäevarühmas on kõigil parem, kui ollakse rõõmsad, abivalmid, heatahtlikud ja tähelepanelikud! 

Päevakava: 

12.05-13.00 – mängud õues või klassis 

13.00-13.30 – lõunaoode

13.30-14.00 – õppetöö klassis   

14.00-14.30 – jalutamine ja mängud õues või klassis, osalemine ringides 

14.30-15.30 – õppetöö klassis, osalemine ringides 

15.30-16.00 – mängud õues või klassis, klassiruumi korrastamine