Tasemetööd


Tasemetööd

Riiklikud tasemetööd:

  (1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

  (3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.