Õpetajad


Õpetajad

Nimi  Õppeaine  Kontakt 
Viia Garelis  kunst, käsitöö  viia.garelis@vask.edu.ee  
Anu Halling  algõpetus (väikeklass)  anu.halling@vask.edu.ee  
Helen Hiie  algõpetus II, III väikeklass, muusika  helen.hiie@vask.edu.ee  
Marje Hiie  vene keel, õpiabi  marje.hiie@vask.edu.ee  
Irja Idarand  kehaline kasvatus  irja.idarand@vask.edu.ee  
Siiri Lall  matemaatika VIII, IX  siiri.lall@vask.edu.ee  
Andres Kiive  matemaatika VII andres.kiive@vask.edu.ee  
Christine Kõrge  algõpetus  christine.korge@vask.edu.ee  
Margit Levoll  inglise keel ( V, VI,   VIII,  IX)  margit.levoll@vask.edu.ee  
Hille Magnus  eesti keel, kirjandus  hille.magnus@vask.edu.ee 
Aivar Pent  tehnoloogia, loodusõpetus VII  aivar.pent@vask.edu.ee  
Triin Põldsalu  algõpetus, matemaatika VI  triin.poldsalu@vask.edu.ee  
Pilvi Remmik  loodusõpetusbioloogiakeemia pilvi.remmik@vask.edu.ee 
Lea Ridbeck  inglise keel (III, IV, VIII)  lea.ridbeck@vask.edu.ee  
Piret Kallu bioloogia, keemia (VII, VIII väikeklass) piret.kallu@vask.edu.ee
Mall Soone  algõpetus, karjääriõpetus  mall.soone@vask.edu.ee  
Tiiu Turnas  algõpetus  tiiu.turnas@vask.edu.ee  
Kristjan Väljataga  ajaluguühiskonnaõpetusinimeseõpetus, geograafia  

  

kristjan.valjataga@vask.edu.ee