Õpetajad


Õpetajad

Viia Garelis kunst, käsitöö (V-IX) viia.garelis@vask.edu.ee
Anu Halling eesti keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus (IV+VI väikeklass), inimeseõpetus (V väikeklass), füüsika (VIII väikeklass), keemia (IX väikeklass) anu.halling@vask.edu.ee
Helen Hiie muusika,   algõpetus (I+II väikeklass) helen.hiie@vask.edu.ee
Marje Hiie vene keel (VI-IX tava- ja VI, VII+VIII, IX väikeklassid), eesti keel, kirjandus (IX väikeklass), õpiabi marje.hiie@vask.edu.ee
Irja Idarand kehaline kasvatus irja.idarand@vask.edu.ee
Kadi Kask loodusõpetus, ajalugu, inimeseõpetus (V individuaalõpe), õpioskused (V-VII) kadi.kask@vask.edu.ee
Janika Kõiv bioloogia (VII-IX, VII+VIII, IX väikeklass),   loodusõpetus (V-VI tava- ja V väikeklass) janika.koiv@vask.edu.ee
Christine Kõrge algõpetus (II),   inimeseõpetus (V-VIII), geograafia (VII+VIII väikeklass, IX väikeklass) christine.korge@vask.edu.ee
Siiri Lall matemaatika (VII, IX tavaklass, IX väikeklass) siiri.lall@vask.edu.ee
Margit Levoll inglise keel (III, IV, VII, VIII), hispaania keel (VI) margit.levoll@vask.edu.ee
Hille Magnus eesti keel, kirjandus (V-IX) hille.magnus@vask.edu.ee
Maret Nugis matemaatika (VIII tava- ja VII+VIII väikeklass),   füüsika (VIII-IX tava- ja IX eriklass), keemia (VIII, IX tava- ja VIII eriklass), loodusõpetus (VII eriklass) maret.nugis@vask.edu.ee
Kaidi Nuut eesti keel, kirjandus, matemaatika (V individuaalõpe) kaidi.nuut@vask.edu.ee
Aivar Pent tehnoloogia aivar.pent@vask.edu.ee
Triin Põldsalu algõpetus (IV),  matemaatika (VI) triin.poldsalu@vask.edu.ee
Lea Ridbeck inglise keel (V, VI, IX tava- ja IV+VI, V, VII+VIII ja IX väikeklassid) lea.ridbeck@vask.edu.ee
Mall Soone algõpetus (III),   loodusõpetus (VII), karjääriõpetus mall.soone@vask.edu.ee
Tiiu Turnas algõpetus (I),     matemaatika (V ja V väikeklass)
tiiu.turnas@vask.edu.ee
Kristjan Väljataga ajalugu (V-IX tava- ja  VI,  VIII, VII+IX väikeklassid), ühiskonnaõpetus (VI, IX tava- ja IX väikeklass),    geograafia (VII-IX) kristjan.valjataga@vask.edu.ee