Õpetajad


Õpetajad

Viia Garelis kunst, käsitöö (V-IX), kunst (VI väikeklass) viia.garelis@vask.edu.ee
Anu Halling eesti keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus (IV+V väikeklass) anu.halling@vask.edu.ee
Helen Hiie muusika,   algõpetus (I+III väikeklass) helen.hiie@vask.edu.ee
Marje Hiie vene keel (VI-IX tava- ja VI, VII+IX, VIII väikeklassid), eesti keel, kirjandus (VIII väikeklass) marje.hiie@vask.edu.ee
Irja Idarand kehaline kasvatus (I-IX tava- ja   I+III ja VI väikeklassid) irja.idarand@vask.edu.ee
Linda Kalju eesti keel, kirjandus (V, VI tava- ja VII+IX väikeklass), ühiskonnaõpetus (VI väikeklass) linda.kalju@vask.edu.ee
Piret Kallu bioloogia ( VII+IX, VIII väikeklass), keemia (VIII, IX väikeklass) piret.kallu@vask.edu.ee
Kadi Kask inimeseõpetus V-VIII tava ja VI väikeklass), loodusõpetus (V, VI) kadi.kask@vask.edu.ee
Janika Kõiv bioloogia (VII-IX),   õpioskused (V, VII) janika.koiv@vask.edu.ee
Christine Kõrge algõpetus (I),  eesti keel, kirjandus (VI väikeklass) ,  loodusõpetus (VI väikeklass , VII väikeklass ), geograafia (VII+IX väikeklass, VIII väikeklass) christine.korge@vask.edu.ee
Siiri Lall matemaatika (VI, IX) siiri.lall@vask.edu.ee
Margit Levoll inglise keel (III, VI, VII, IX tava- ja III, VII+IX väikeklassid) margit.levoll@vask.edu.ee
Hille Magnus eesti keel, kirjandus (VII-IX) hille.magnus@vask.edu.ee
Maret Nugis matemaatika (VII, VIII tava- ja VII+IX väikeklass), loodusõpetus (VII), füüsika (IX), keemia (VIII, IX) maret.nugis@vask.edu.ee
Aivar Pent tehnoloogia,  füüsika (VIII) aivar.pent@vask.edu.ee
Triin Põldsalu algõpetus (III),  matemaatika (V) triin.poldsalu@vask.edu.ee
Lea Ridbeck inglise keel (IV, V, VIII tava- ja IV+V, VI, VIII väikeklassid) lea.ridbeck@vask.edu.ee
Mall Soone algõpetus (II),   karjääriõpetus mall.soone@vask.edu.ee
Mariann Timakov Algõpetus (IV väikeklass) mariann.timakov@vask.edu.ee
Tiiu Turnas algõpetus (IV),     matemaatika (VI ja VIII väikeklass) tiiu.turnas@vask.edu.ee
Kristjan Väljataga ajalugu (V-IX tava- ja  VI,  VIII, VII+IX väikeklassid), ühiskonnaõpetus (VI, IX tava- ja IX väikeklass),    geograafia (VII-IX) kristjan.valjataga@vask.edu.ee