Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2021

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Lall
 • õppealajuhataja:  Kadi Kask
 • huvialajuht: Janika Kõiv
 • tugiteenuste koordineerija: Kadi Kask
 • eripedagoog: Nele Maide
 • sotsiaalpedagoog: Natalja Leppik
 • koolipsühholoog: Maret Kasepalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • haridustehnoloog ja e-kooli administraator: Triin Põldsalu
 • pikapäevarühma õpetajad:   Marje Hiie
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass – Mall Soone
 • 2. klass –  Triin Põldsalu
 • 3. klass – Tiiu Turnas
 • 4. klass –  Christine Kõrge
 • 5. klass – Helen Hiie
 • 6. klass – Hille Magnus
 • 7. klass –   Irja Idarand
 • 8. klass –  Kadi Kask
 • 9. klass – Marje Hiie

aineõpetajad:

 • Mall Soone – algõpetus (I),   karjääriõpetus
 • Tiiu Turnas – algõpetus (III),     matemaatika (V, väikeklass VI,VIII)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus (II),  matemaatika (VI)
 • Christine Kõrge – algõpetus (IV),  eesti keel, kirjandus (väikeklass VI, VIII, LÕK IX,  loodusõpetus (väikeklass VI, LÕK IX, väikeklass VII)
 • Anu Halling – väikeklass (V),   füüsika (VIII)
 • Hille Magnus– eesti keel, kirjandus (V-IX, väikeklass VIII, IX)
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (IX) väikeklass  IV,V, VI, VIII)
 • Margit Levoll – inglise keel (III-VIII, LÕK VIII, väikeklass VII, IX)
 • Marje Hiie – vene keel (VI-IX, väikeklass VII, väikeklass VI, VIII), õpiabi
 • Andres Kiive – matemaatika  (VII, väikeklass VII), füüsika (IX)
 • Pilvi  Remmik  – bioloogia (VII-IX),   keemia (VIII, IX), loodusõpetus (V,VI)
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (V-IX,   väikeklass   VI,  VIII, väikeklass V, väikeklass VII), ühiskonnaõpetus (VI, IX),    geograafia (VII-IX, väikeklass  VIII)
 • Siiri Lall – matemaatika (VIII, IX)
 • Helen Hiie – muusika,   (väikeklass II, III)
 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö (V-IX, väikeklass III)
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus (I-IX, väikeklass III, V,VI)
 • Aivar Pent –  tehnoloogia,  loodusõpetus (VII)
 • Kadi Kask – informaatika (V, VII, inimeseõpetus V-VIII, väikeklass VI, VIII, LÕK IX, väikeklass VII)
 • Piret Kallu – bioloogia (väikeklass VII, väikeklass VIII), keemia (väikeklass VIII)

Pikapäevarühm alustab tööd  2. septembrist, hommikuputru ja oodet pakume alates 2. septembrist. Kõikidele õpilastele on toitlustamine tasuta. Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada  hiljemalt 6. septembriks e-keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Õppevaheajad:

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Trimestrid

1. september 2021 kuni 30. november 2021;

1.detsember 2021 kuni 11. märts 2022;

14. märts 2022 kuni 13. juuni 2022

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 3. tund 10.20- 11.05
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.20- 12.05
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.20 – 13.05
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Väikeklassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. I-III kl õpilastel kompenseerib kapivõtme kaotamise puhul uue võtme valmistamise kulu lapsevanem. IV-IX kl õpilastel ja väikeklasside õpilastel on kapi sulgemiseks isiklik tabalukk.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • I-IV klassi õpilasel on õpilaspäevik ja talle väljastatakse lapsevanema taotlusel õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 10. septembrini 2021. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutel peavad olema ümbrispaberid.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi.
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale ja   õpilasele kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Triin Põldsalu poole aadressil triin.poldsalu@vask.edu.ee

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee