Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2020

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Kasemaa
 • õppealajuhataja: Pilvi Remmik, Kadi Kask
 • huvialajuhid: Helen Hiie, Triin Põldsalu
 • tugiteenuste koordineerija: Kadi Kask
 • eripedagoog: Nele Maide
 • sotsiaalpedagoog: Kairi Nargla
 • koolipsühholoog: Maret Kasepalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • It-tugiisik: Esko Kasonen
 • haridustehnoloog ja e-kooli administraator: Triin Põldsalu
 • pikapäevarühma õpetajad: Viia Garelis, Marje Hiie
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass – Triin Põldsalu
 • 2. klass –  Tiiu Turnas
 • 3. klass – Christine Kõrge
 • 4. klass –  Mall Soone
 • 5. klass – Hille Magnus
 • 6. klass – Irja Idarand
 • 7. klass –  Pilvi Remmik
 • 8. klass –  Marje Hiie
 • 9. klass –Helen Hiie

aineõpetajad:

 • Mall Soone – algõpetus (II),   karjääriõpetus
 • Tiiu Turnas – algõpetus (II),     matemaatika, loodusõpetus (väikeklass V, VI)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus (I), loodusõpetus, inimeseõpetus (väikeklass II), matemaatika (V)
 • Christine Kõrge – algõpetus (III),  eesti keel, kirjandus, loodusõpetus (väikeklass VII, LÕK VIII)
 • Anu Halling – väikeklass (III, IV),   bioloogia (väikeklass VII, VIII, IX), inimeseõpetus (väikeklass VII, VIII, LÕK VIII)
 • Hille Magnus– eesti keel, kirjandus (V-IX, väikeklass VIII, IX)
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (IX) väikeklass  IV,V, VI, VIII)
 • Margit Levoll – inglise keel (III-VIII, LÕK VIII, väikeklass VII, IX)
 • Marje Hiie – vene keel (VI-IX, väikeklass VI, VII),  eesti keel ja kirjandus (väikeklass V, VI)
 • Andres Kiive – matemaatika  (V, IX, väikeklass VII, LÕK VIII)
 • Pilvi  Remmik  – bioloogia (VII-IX),   keemia, loodusõpetus (V,VI, VII)
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (V-IX, LÕK VIII, väikeklass V, VI, VII, VIII), ühiskonnaõpetus (VI, IX), inimeseõpetus (V-VIII),  geograafia (VII-IX, väikeklass VII, VIII, IX)
 • Siiri Kasemaa – matemaatika (VII, VIII)
 • Helen Hiie – muusika, eesti keel, matemaatika (väikeklass I, II)
 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus
 • Aivar Pent –  tehnoloogia, füüsika (VIII, IX), loodusõpetus (VII)
 • Kadi Kask – informaatika (V, VII)

Pikapäevarühm alustab tööd  2. septembrist, hommikuputru ja oodet pakume alates 2. septembrist. Kõikidele õpilastele on toitlustamine tasuta. Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada direktorile hiljemalt 4. septembriks.

Õppevaheajad:

I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;
IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
V vaheaeg 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Trimestrid

1. september 2020 kuni 27. november 2020;

30. november 2020 kuni 12. märts 2021;

15. märts 2021 kuni 11. juuni 2021

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • 3. tund 10.05- 10.50
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.15- 12.00
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.15 – 13.00
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Väikeklassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. I-III kl õpilastel kompenseerib kapivõtme kaotamise puhul uue võtme valmistamise kulu lapsevanem. IV-IX kl õpilastel ja väikeklasside õpilastel on kapi sulgemiseks isiklik tabalukk.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • I-IV klassi õpilasel on õpilaspäevik ja talle väljastatakse lapsevanema taotlusel õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 11. septembrini 2020. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutel peavad olema ümbrispaberid.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi.
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale ja II-IX klassi õpilasele kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Triin Põldsalu poole aadressil triin.poldsalu@vask.edu.ee

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee