Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2022

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Lall
 • õppealajuhataja:  Kadi Kask
 • huvijuht: Janika Kõiv
 • tugiteenuste koordineerija: Kadi Kask
 • eripedagoog: Nele Maide
 • sotsiaalpedagoog: Natalja Leppik, Laura Tammiste
 • koolipsühholoog: Maret Kasepalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • haridustehnoloog ja e-kooli administraator: Triin Põldsalu
 • pikapäevarühma õpetajad:   Janika Kõiv, Tiina Valdmees
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass –  Christine Kõrge
 • 2. klass –  Mall Soone
 • 3. klass – Triin Põldsalu
 • 4. klass – Tiiu Turnas
 • 5. klass – Marje Hiie
 • 6. klass – Helen Hiie
 • 7. klass –  Hille Magnus
 • 8. klass –  Irja Idarand
 • 9. klass –  Kadi Kask

aineõpetajad:

 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö (V-IX), kunst (VI väikeklass)
 • Anu Halling –  eesti keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus (IV+V väikeklass)
 • Helen Hiie – muusika,   algõpetus (I+III väikeklass)
 • Marje Hiie – vene keel (VI-IX tava- ja VI, VII+IX, VIII väikeklassid), eesti keel, kirjandus (VIII väikeklass)
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus (I-IX tava- ja   I+III ja VI väikeklassid)
 • Linda Kalju – eesti keel, kirjandus (V, VI tava- ja VII+IX väikeklass), ühiskonnaõpetus (VI väikeklass)
 • Piret Kallu – bioloogia ( VII+IX, VIII väikeklass), keemia (VIII, IX väikeklass)
 • Kadi Kask –  inimeseõpetus V-VIII tava ja VI väikeklass), loodusõpetus (V, VI)
 • Janika Kõiv  – bioloogia (VII-IX),   õpioskused (V, VII)
 • Christine Kõrge – algõpetus (I),  eesti keel, kirjandus (VI väikeklass) ,  loodusõpetus (VI väikeklass , VII väikeklass ), geograafia (VII+IX väikeklass, VIII väikeklass)
 • Siiri Lall – matemaatika (VI, IX)
 • Margit Levoll – inglise keel (III, VI, VII, IX tava- ja III, VII+IX väikeklassid)
 • Hille Magnus– eesti keel, kirjandus (VII-IX)
 • Maret Nugis – matemaatika (VII, VIII tava- ja VII+IX väikeklass), loodusõpetus (VII), füüsika (IX), keemia (VIII, IX)
 • Aivar Pent –  tehnoloogia,  füüsika (VIII)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus (III),  matemaatika (V)
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (IV, V, VIII tava- ja IV+V, VI, VIII väikeklassid)
 • Mall Soone – algõpetus (II),   karjääriõpetus
 • Mariann Timakov – algõpetus (IV väikeklass)
 • Tiiu Turnas – algõpetus (IV),     matemaatika (VI ja VIII väikeklass)
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (V-IX tava- ja  VI,  VIII, VII+IX väikeklassid), ühiskonnaõpetus (VI, IX tava- ja IX väikeklass),    geograafia (VII-IX)

Pikapäevarühm alustab tööd  5. septembrist. Pikapäevarühma võtame vastu I-III klassi õpilasi.  Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada  hiljemalt 5. septembriks e-keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Hommikuputru ja oodet pakume alates 5. septembrist. Kõikidele õpilastele on toitlustamine tasuta. Avaldus hommikupudru ja/või oote söömiseks esitada klassijuhatajale.

Õppevaheajad:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Trimestrid

1. september 2022 kuni 30. november 2022;

1.detsember 2022 kuni 10. märts 2023;

13. märts 2023 kuni 13. juuni 2023

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 3. tund 10.20- 11.05
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.20- 12.05
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.20 – 13.05
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Väikeklassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Mõisahoone uks avatakse kell 7.00, õppe-spordihoone uks kell 7.30.
 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. Kapivõtme kaotamise puhul kompenseerib uue võtme valmistamise kulu lapsevanem.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • I-IV klassi õpilasel on õpilaspäevik ja talle väljastatakse lapsevanema taotlusel õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 12. septembrini 2022. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutel peavad olema ümbrispaberid.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi või ühistransporti. Nii koolibussi kui ka ühistranspordi kasutamisel peab õpilasel olema ühiskaart (roheline kaart), mille ta on kohustatud bussi sisenemisel valideerima.
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale ja   õpilasele kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Triin Põldsalu poole aadressil triin.poldsalu@vask.edu.ee

Ligipääsetavus hoonesse

On olemas:

 • Takistuseta ligipääs mõlemasse hoonesse (madalad äärekivid, kõvakattega juurdepääsutee), õppe-spordihoones astmeteta tõus, kaldtee;
 • Piktogrammid, mis juhendavad hoonetes liikumist;
 • Õppe-spordihoones nõuetekohane invatualettruum;

Puudub:

 • Nõuetekohane invaparkimiskoht;
 • Juhttee sissepääsuni;
 • Nõuetekohane liikumistee siseruumides.

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713391, Söökla 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee

Kooliõde: 58143002, e-post vasalemma@eldred.ee. Vastuvõtt koolis neljapäeviti kell 8.30-13.00