Eksamid


Eksamid

  • Eesti keel – 2. juuni 2023. a; 
  • Matemaatika – 7. juuni 2023.a;
  • Valikeksam  (inglise keel, vene keel, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu või ühiskonnaõpetus) – 12. juuni 2023.a.