Kooli päevakava


Kooli päevakava

Tundide ajad

1. tund 8.15 – 9.00
2. tund 9.10 – 9.55
 I – III klassi söögivahetund  9.55-10.20
3. tund 10.20- 11.05
IV-VI klassi söögivahetund 11.05-11.20
4. tund  11.20-12.05
 VII-IX klassi söögivahetund  12.05-12.20
5. tund  12.20-13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
8. tund 15.05 – 15.50

Pikapäevarühma päevakava

  • 12.05-13.00 – mängud õues või klassis
  • 13.00-13.30 – lõunaoode
  • 13.30-14.00 –  õppetöö klassis
  • 14.00-14.30 – jalutamine ja mängud õues või klassis, osalemine ringides
  • 14.30-15.30 – õppetöö klassis, osalemine ringides
  • 15.30-16.00 – mängud õues või klassis, klassiruumi korrastamine