Kooli päevakava


Kooli päevakava

Tundide ajad

1. tund 8.15 – 9.00
2. tund 9.10 – 9.55
3. tund 10.05 – 10.50
I – III klassi söögivahetund 10.50- 11.15
4. tund 11.15 – 12.00
IV-VI klassi söögivahetund 12.00 – 12.15
5. tund 12.15 – 13.00
VII-IX klassi söögivahetund 13.00 – 13.15
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
8. tund 15.05 – 15.50

Pikapäevarühma päevakava

  • 12.05-13.00 – mängud õues või klassis
  • 13.00-13.30 – õppetöö klassis
  • 13.30-14.00 – lõunaoode
  • 14.00-14.30 – jalutamine ja mängud õues või klassis, osalemine ringides
  • 14.30-15.30 – õppetöö klassis, osalemine ringides
  • 15.30-16.00 – mängud õues või klassis, klassiruumi korrastamine