Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID 2018/2019. ÕPPEAASTAL

Õpetaja Õppeaine Aeg
MARI-LIIS RAID Eesti keel, kirjandus K 7.-8. tund
LEA RIDBECK Inglise keel VII, IX, VI väikeklass N 7.-8. tund või kokkuleppel
MARGIT LEVOLL Inglise keel N .7 tund ja kokkuleppel
MARJE HIIE Vene keel T 8. tund
IRJA IDARAND Kehaline kasvatus kokkuleppel
ANDRES KIIVE Matemaatika VII, VIII N 8. tund
 PIRET KALLU Algõpetus, loodusõpetus LÕK, loodusõpetus VII, bioloogia (väikeklass) K 6. tund või kokkuleppel
 KRISTJAN VÄLJATAGA Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, geograafia IX, väikeklassid K 8. tund või kokkuleppel
 PILVI REMMIK Bioloogia, geograafia VII, VIII, keemia, loodusõpetus V, VI E 7. tund, T 8. tund
SIIRI KASEMAA Matemaatika  V, IX E 7.-8. tund
HELEN HIIE Muusika kokkuleppel
 TIIU TURNAS Algõpetus, matemaatika VI, VI väikeklass E 7. tund, T 7. tund
 MALL SOONE Algõpetus, karjääriõpetus, eesti keel ja kirjandus VI väikeklass K 7. tund
 TRIIN PÕLDSALU Algõpetus, eesti keel IV väikeklass, LÕK E 6. tund või kokkuleppel
 ANNE KASE Informaatika R 7. tund, kokkuleppel
 AIVAR PENT Tehnoloogiaõpetus, füüsika VIII, IX K 8. tund või kokkuleppel
 VIIA GARELIS Tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus  kokkuleppel
 ANU HALLING Eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus II III väikekassl, loodusõpetus II, III, VI väikeklass kokkuleppel