Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD 2016/2017. ÕPPEAASTAL

Õpetaja nimi Õppeaine Konsultatsiooniaeg
Viia Garelis Kunst,  käsitöö Kokkuleppel
Helen Hiie Muusika Kokkuleppel
Marje Hiie Vene keel T 8. tund
Irja Idarand Kehaline kasvatus Kokkuleppel
Piret Kallu Algõpetus, keemia (väikeklass), loodusõpetus LÕK T 6.  tund
Siiri Kasemaa Matemaatika 7. klass N 8.  tund
Pilvi Paabut Geograafia, bioloogia, keemia, loodusõpetus  5.- 6.  klass T 7. tund, K 8. tund
Aivar Pent Tehnoloogiaõpetus E ja K kokkuleppel
Triin Põldsalu Algõpetus K 5. tund
Mari-Liis Raid Eesti keel, kirjandus E 7. tund, K 8. tund
Lea Ridbeck Inglise keel  N  7.-8. tund
Tiina Siedermann Matemaatika 5., 9., väikeklass, loodusõpetus 7. kl, füüsika K 7.-8. tund
Mall Soone Algõpetus, karjääriõpetus K 7. tund
Teele Garelis Matemaatika, informaatika T 7. tund, R 7. tund
Kristjan Väljataga Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia väikeklass E 8. tund, T 7. tund
Tiiu Turnas Algõpetus, ajalugu 5.-6. klass, matemaatika väikeklass  E 7. tund
Margit Levoll Inglise keel T 7.-8. tund