Konsultatsioonid


Konsultatsioonid

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2019/2020

Õpetaja nimi `Õppeaine Aeg
VIIA GARELIS Käsitöö, kodundus kokkuleppel
ANU HALLING Väikeklass II, III, matemaatika väikeklass IV, VI LÕK E-R kokkuleppel
HELEN HIIE Muusika kokkuleppel
MARJE HIIE Vene keel K 8. tund
IRJA IDARAND Kehaline kasvatus kokkuleppel
PIRET KALLU Väikeklass I-II LÕK,

loodusõpetus VII, väikeklass V,VII

N 7. tund
SIIRI KASEMAA Matemaatika  VI, VII E 7. tund, T 7. tund
ANDRES KIIVE Matemaatika VIII, IX N 7.-8. tund
CHRISTINE KÕRGE Algõpetus, eesti keel LÕK, väikeklass IV, VI E-K kokkuleppel
MARGIT LEVOLL Inglise keel  N 7.-8. tund
AIVAR PENT Tehnoloogiaõpetus, 

füüsika VIII, IX, informaatika III, V, VII

K 8. tund või

kokkuleppel

TRIIN PÕLDSALU Algõpetus E 1..tund, R 1. tund
Eesti keel, kirjandus, väikeklass VII,VIII
PILVI REMMIK Bioloogia VII-IX ja väikeklass VII,VIII, geograafia VII, VIII, keemia, loodusõpetus V-VI, väikeklass IV, VI, LÕK T 7. tund, K 7. tund
LEA RIDBECK  Inglise keel VIII,  väikeklassid III,IV,V,VII, VIII T 7. tund või kokkuleppel
MALL SOONE Algõpetus, karjääriõpetus, eesti keel ja kirjandus 

väikeklass V

N 6. tund
TIIU TURNAS Algõpetus, matemaatika V, väikeklass V K 6.-7. tund
KRISTJAN VÄLJATAGA Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, geograafia IX, väikeklassid T 8. tund või kokkuleppel