Tasemetööd


Tasemetööd

Riiklikud tasemetööd:

  • 3. klassi tasemetöö eesti keeles  – 10. mai 2017. a;
  • 3. klassi tasemetöö matemaatikas – 16. mai 2017. a;
  • 6. klassi tasemetöö eesti keeles – 3. mai 2017. a;
  • 6. klassi tasemetöö matemaatikas – 9. mai 2017. a;
  • 6. klassi tasemetöö (ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus,   võõrkeel või ühiskonnaõpetus ) – 18. mai 2017. a.