Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2018

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Kasemaa
 • õppealajuhataja: Pilvi Remmik
 • huvialajuhid: Helen Hiie, Triin Põldsalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • It-tugiisik: Esko Kasonen
 • e-kooli administraator: Anne Kase
 • pikapäevarühma õpetajad: Viia Garelis, Marje Hiie
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass – Piret Kallu
 • 2. klass –  Mall Soone
 • 3. klass – Triin Põldsalu
 • 4. klass –  Tiiu Turnas
 • 5. klass – Pilvi Remmik
 • 6. klass – Marje Hiie
 • 7. klass –  Helen Hiie
 • 8. klass –  Mari-Liis Raid
 • 9. klass –   Irja Idarand

aineõpetajad:

 • Mall Soone – algõpetus,   karjääriõpetus, eesti keel, kirjandus (väikeklass VI)
 • Tiiu Turnas – algõpetus,     matemaatika (VI, väikeklass VI)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus,   eesti keel (LÕK, väikeklass IV), kunst (väikeklass II, III, IV, VI), tööõpetus (väikeklass II, III)
 • Piret Kallu – algõpetus,  loodusõpetus (VII, LÕK, väikeklass IV),  bioloogia (väikeklass VII), geograafia (väikeklass VII)
 • Anu Halling – väikeklass (II, III),   loodusõpetus (väikeklass VI)
 • Mari-Liis Raid – eesti keel, kirjandus (V-IX, väikeklass VII)
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (VII, IX,   väikeklass VI)
 • Margit Levoll – inglise keel (III,IV,V, VI, VIII, LÕK, väikeklass III, IV, VII)
 • Marje Hiie – vene keel (VI-IX, väikeklass VI, VII),  õpiabi
 • Andres Kiive – matemaatika  (VII, VIII)
 • Anne Kase –  informaatika
 • Pilvi  Remmik  – bioloogia (VII-IX, geograafia VII, VIII, keemia VIII,IX, loodusõpetus V,VI)
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (V-IX, LÕK, väikeklass VI, VII, ühiskonnaõpetus (VI, IX, väikeklass VI), inimeseõpetus (V-VIII, LÕK, väikeklass VII), geograafia IX)
 • Maibi Lauri – matemaatika (LÕK, väikeklass IV)
 • Siiri Kasemaa – matemaatika (V, IX)
 • Helen Hiie – muusika
 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus
 • Aivar Pent –  tehnoloogia, füüsika (VIII, IX)

 

Pikapäevarühm alustab tööd  3. septembrist, pikapäevarühma toitlustamine algab 3. septembrist. Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada direktorile hiljemalt 5. septembriks.

Õppevaheajad:

 • I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
 • II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
 • III vaheaeg 25. veebruar 2019. a kuni 3. märts 2019. a;
 • IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

IX klassi lõpueksamid toimuvad 3.-13. juunini 2019.a.

Trimestrid

01. september 2018 kuni 30. november 2018;

01. detsember 2018 kuni 24. veebruar 2019;

04. märts 2019 kuni 11. juuni 2019.

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • 3. tund 10.05- 10.50
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.15- 12.00
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.15 – 13.00
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Väikeklassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. I-III kl õpilastel kompenseerib kapivõtme kaotamise puhul uue võtme valmistamise kulu lapsevanem. IV-IX kl õpilastel ja väikeklasside õpilastel on kapi sulgemiseks isiklik tabalukk.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • Õpilasel on õpilaspäevik ja talle väljastatakse lapsevanema taotlusel õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 7. septembrini 2018. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutel peavad olema ümbrispaberid.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi.
 • Toitlustamine algab  3. septembril.  Kõikidele õpilastele on koolieine tasuta.
 • Pikapäevarühma toitlustamine algab 3. septembrist. 
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Anne Kase poole aadressil anne.kase@gmail.com

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee