Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2019

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Kasemaa
 • õppealajuhataja: Pilvi Remmik
 • huvialajuhid: Helen Hiie, Triin Põldsalu
 • koolipsühholoog: Maret Kasepalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • It-tugiisik: Esko Kasonen
 • haridustehnoloog ja e-kooli administraator: Triin Põldsalu
 • pikapäevarühma õpetajad: Viia Garelis, Marje Hiie
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass – Tiiu Turnas
 • 2. klass –  Christine Kõrge
 • 3. klass – Mall Soone
 • 4. klass –  Triin Põldsalu
 • 5. klass – Irja Idarand
 • 6. klass – Pilvi Remmik
 • 7. klass –  Marje Hiie
 • 8. klass –  Helen Hiie
 • 9. klass –

aineõpetajad:

 • Mall Soone – algõpetus (III),   karjääriõpetus, eesti keel, kirjandus (väikeklass V)
 • Tiiu Turnas – algõpetus (I),     matemaatika (V, väikeklass V)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus (IV)
 • Christine Kõrge – algõpetus (II), kunst, tööõpetus (väikeklass II, III), eesti keel, kirjandus (väikeklass IV, VI, LÕK)
 • Piret Kallu –  väikeklass (I,II LÕK), loodusõpetus (VII,  väikeklass V, VII)
 • Anu Halling – väikeklass (II, III),   matemaatika (väikeklass IV, VI, LÕK)
 •                          – eesti keel, kirjandus (V-IX, väikeklass VII, VIII)
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (VIII,   väikeklass III, IV, V, VII, VIII)
 • Margit Levoll – inglise keel (III,IV,V, VI, VII, IX, LÕK, väikeklass VI)
 • Marje Hiie – vene keel (VI-IX, väikeklass VI, VII, VIII),  õpiabi
 • Andres Kiive – matemaatika  (VIII, IX)
 • Pilvi  Remmik  – bioloogia (VII-IX, väikeklass VII, VIII), geograafia (VII, VIII), keemia (VIII,IX), loodusõpetus (V,VI, väikeklass IV, VI, LÕK))
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (V-IX, LÕK, väikeklass VI, VII, VIII), ühiskonnaõpetus (VI, IX), inimeseõpetus (V-VIII, LÕK, väikeklass V, VI, VII, VIII), geograafia (IX, väikeklass VII, VIII)
 • Siiri Kasemaa – matemaatika (VI, VII)
 • Helen Hiie – muusika
 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus
 • Aivar Pent –  tehnoloogia, füüsika (VIII, IX), informaatika (III, V, VII)

Pikapäevarühm alustab tööd  3. septembrist, pikapäevarühma toitlustamine algab 3. septembrist. Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada direktorile hiljemalt 5. septembriks.

Õppevaheajad:

 • I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 • II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 • III vaheaeg 24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a;
 • IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

IX klassi lõpueksamid toimuvad 1.-10. juunini 2020.a.

Trimestrid

 1. september 2019 kuni 29. november 2019;
 2. detsember 2019 kuni 21. veebruar 2020;
 3. märts 2020 kuni 09. juuni 2020.

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • 3. tund 10.05- 10.50
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.15- 12.00
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.15 – 13.00
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Väikeklassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. I-III kl õpilastel kompenseerib kapivõtme kaotamise puhul uue võtme valmistamise kulu lapsevanem. IV-IX kl õpilastel ja väikeklasside õpilastel on kapi sulgemiseks isiklik tabalukk.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • Õpilasel on õpilaspäevik ja talle väljastatakse lapsevanema taotlusel õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 7. septembrini 2018. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutel peavad olema ümbrispaberid.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi.
 • Toitlustamine algab  3. septembril.  Kõikidele õpilastele on koolieine tasuta.
 • Pikapäevarühma toitlustamine algab 3. septembrist. 
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Triin Põldsalu poole aadressil triin.poldsalu@vask.edu.ee

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee