Archive: aprill 2021


Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Oleme alustanud avalduste vastuvõtmist I klassi astumiseks. Palume lapsevanematel esitada  taotlus e-keskkonnas ARNO veebiaadressil: https://piksel.ee/arno/laaneharju/
Koos taotlusega esitada   e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
väljavõtte õpilase tervisekaardist;
nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul)

Koolivalmiduskaardi palume koolile esitada hiljemalt 15. juuniks.

Kooliaasta alguses, kuid mitte hiljem kui 15. septembriks   paberkandjal dokumendifoto […]

Loe lisa

Toidupakid

Need I-IV tavaklasside õpilased ja II-VII eriklasside õpilased, kes teisipäeval, 9. märtsil toidupakki ei saanud, saavad selle 11. märtsil kell 12.00-17.00 kooli sööklast.
Järgmisteks distantsõppe nädalateks väljastame toidupakke teisipäeviti kell 12.00-17.00 kooli sööklast.

Loe lisa

Õppekorraldus alates 11. märtsist

Alates 11. märtsist jäävad ka 1.–4. klasside õpilased distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks  valmistujatele. 5.–9. klasside õpilased  on jätkuvalt distantsõppel.
Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.  Nende õppetöö toimub eritunniplaani alusel.
Õpilastel, kes vajavad distantsõppe […]

Loe lisa

Õppekorraldus alates 8. märtsist

8. märtsist kuni 28. märtsini on V-IX klass jätkuvalt distantsõppel. Kontakttunnid toimuvad I-IV tavaklasside  ja V-VI ning VII-VIII LÕK eriklasside õpilastele.
Alates 15. märtsist on IX klassi õpilased lubatud kahel päeval nädalas kontaktõppele. Kontaktõppepäevadeks koostatakse IX klassile eraldi tunniplaan.
Distantsõppel olevate õpilaste toidupakke 8.-12. märtsiks väljastatakse teisipäeval, 9. märtsil kell 12.00-17.00 kooli sööklast.
 
 
 

Loe lisa

Toidupakid distantsõppel olevatele õpilastele

Distantsõppel olevate V-IX klasside õpilaste toidupakkidele palume järele tulla  teisipäeval, 2. märtsil ajavahemikus kell 12.00-17.00. Paki saab kätte mõisahoone keldrikorruselt.

Loe lisa

Õppekorraldus alates 1. märtsist

1.–7. märtsini on V-IX klasside õpilased distantsõppel. I-IV klassi õpilastele ja hariduslike erivajadustega (V, VI, VII väikeklass ja VIII LÕK) õpilastele  toimuvad kontakttunnid.
Ülejäänud  õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;

Õpperuumides tuleb kõikidel õpilastel alates 12. eluaastast kanda kaitsemaski.

Loe lisa

Koolivaheaeg

22.-28. veebruarini on koolivaheaeg, mis on vajalik puhkepaus kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Kestvas COVID-19 pandeemia olukorras on ülioluline pöörata ka vaheajategevustes tähelepanu viiruse ennetamisele ja ohutult puhkamisele.
See tähendab, et ka puhates tuleb vältida gruppides kogunemisi, tegutseda hajutatult ja võimalusel õues, hoida distantsi ja kanda avalikes kohtades maski.
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame hoiduda reisimisest, kui see […]

Loe lisa

Sõbrapäeva tähistamine

[ 12. veebruar 2021; 09:00; ]

Loe lisa

Pidulik lipuheiskamine kooli õuel

[ 19. veebruar 2021; 08:00; ]

Loe lisa

Töötukassa individuaalsed simulatsioonid IX kl (Kooli kandideerimise vestlus)

[ 3. veebruar 2021; 10:00; ]

Loe lisa
  • 1
  • 2