Archive: mai 2020


VAsalemma Põhikooli arengukava projekt

VAsalemma Põhikooli arengukava projekt

Vasalemma Põhikooli arengukava projektiga on võimalik tutvuda alljärgnevalt lingilt.
http://www.vask.edu.ee/wp/wp-content/uploads/2020/05/Arengukava-projekt.pdf
Ootame täiendusettepanekuid kuni 1. juunini 2020 e-posti aadressile vasalemmapk@gmail.com.
 

Loe lisa

Õppenõukogu

[ 3. juuni 2020; 09:00; ]

Loe lisa

Loovtööde kaitsmine

[ 22. mai 2020; 10:00; ]

Loe lisa

Informatsioon õppetöö korraldusest alates 18. maist 

Alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni jätkub õppetöö Vasalemma Põhikoolis enamusele õpilastest distantsõppe vormis. Lisaks distantsõppele algavad alates esmaspäevast individuaalsed või väikestes  rühmades kontaktõppetunnid nende õpilastega, kellel distantsõpe ei ole hästi sujunud ning seetõttu vajavad täiendavat konsultatsiooni.  
Kontaktõppetundide ajagraafiku teevad konsultatsioonitunde vajavatele õpilastele teatavaks klassijuhatajad. Kui konsultatsiooni soovib õpilane, kellele ei ole kontakttundi määratud, peab ta selleks eelnevalt aja kokku leppima aineõpetajaga. 
Kuna koolibussi käigus ei ole, siis tuleb õpilastel […]

Loe lisa