Author: Toimetaja


Pöördumine

Pöördumine

Head õpilased ja lapsevanemad!
Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna.
Vaktsineerida saavad […]

Loe lisa

Unustatud mõisad 2021

Mõisamängu “Unustatud mõisad” raames on Vasalemma mõis külastajatele avatud3. ja 4. juulil, 17. ja 18. juulil ning7. augustil kell 10.00-18.40. Igal täistunnil toimuvad mõisas giidiga jalutuskäigud, töötab kohvik. Külastustasud: pered 7 EUR, täiskasvanud 4 EUR, õpilased, pensionärid 2 EUR.

Loe lisa

Kooli kantselei on suvel suletud

Suvepuhkuse tõttu on kooli kantselei ajavahemikus 21 juuni-22. august 2021 suletud. Kiirete küsimuste puhul pöörduda e-posti aadressil vasalemmapk@gmail.com.

Loe lisa

Õppetöö korraldus alates 17. maist

Alates 17. maist on kõik I-IX klasside õpilased lubatud jälle kontaktõppele ja õppetöö jätkub tavapärasel viisil.
Õpilased alates 12. eluaastast peavad koolibussis ja kooli siseruumides kandma maski. Palume lapsevanematel haigustunnustega (nohu, köha) lapsi kooli mitte saata.

Loe lisa

Eelkooli lastevanemate koosolek

1.septembril 2021 I klassi tulevate laste vanemate koosolek toimub 15. juunil kell 16.00 mõisahoone saalis.

Loe lisa

Õppetöö korraldus 10.-14. maini

Ajavahemikus 10.-14. maini on V-VIII klassi õpilased endiselt distantsõppel.
Kontaktõppel on I-IV ja IX klass. V-VIII eriklasside õpilased on kontaktõppel teisipäeval ja neljapäeval (tavatunniplaani alusel), ülejäänud päevadel toimub ka nende õppetöö distantsilt.
Kõikidele V-VIII klassi õpilastele väljastatakse toidupakid teisipäeval, 11. mail kell 12.00-17.00 kooli sööklast.

Loe lisa

Õppetöö korraldus 3.-7. maini

3.-7. maini on lubatud kooli kontaktõppele I-IV ja IX klassi õpilased, ülejäänud õpilased (V-VIII klassi tava- ja eriklasside õpilased) on distantsõppel. Õppetöö toimub vastavalt tavatunniplaanile.
Et vähendada erinevate klasside õpilaste kokkupuuteid, palume õpilastel võimalusel pikapäevarühma mitte jääda.
V-VIII klassi õpilaste toidupakkidele palume järele tulla teisipäeval, 4. mail kell 12.00-17.00 kooli sööklasse.

Loe lisa

Õppetöö ja huvihariduse korraldusest alates 26. aprillist

Peale koolivaheaja lõppu 26.-30. aprillini on kõik õpilased, v.a eriklasside õpilased, endiselt distantsõppel. Eriklasside õpilaste õppetöö toimub eritunniplaani alusel, mis kehtis ka enne koolivaheajale jäämist. Kooli saavad tulla ka õpilased, kes õpetaja hinnangul vajavad konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks
Toidupakid saavad kõik õpilased teisipäeval, 27. aprillil ajavahemikus kell 12.00-17.00 kooli sööklast.
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus lubatud […]

Loe lisa

Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Oleme alustanud avalduste vastuvõtmist I klassi astumiseks. Palume lapsevanematel esitada  taotlus e-keskkonnas ARNO veebiaadressil: https://piksel.ee/arno/laaneharju/
Koos taotlusega esitada   e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
väljavõtte õpilase tervisekaardist;
nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul)

Koolivalmiduskaardi palume koolile esitada hiljemalt 15. juuniks.

Kooliaasta alguses, kuid mitte hiljem kui 15. septembriks   paberkandjal dokumendifoto […]

Loe lisa

Toidupakid

Need I-IV tavaklasside õpilased ja II-VII eriklasside õpilased, kes teisipäeval, 9. märtsil toidupakki ei saanud, saavad selle 11. märtsil kell 12.00-17.00 kooli sööklast.
Järgmisteks distantsõppe nädalateks väljastame toidupakke teisipäeviti kell 12.00-17.00 kooli sööklast.

Loe lisa