Author: Toimetaja


Tunniplaani muudatus

Tunniplaani muudatus

Alates 30. oktoobrist on tunniplaan muutunud.
Vaata tunniplaani https://www.vask.edu.ee/wp/oppetoo/tunniplaan

Loe lisa

Noorkotkaste ja Kodutütarde rühm

 Vasalemma koolis alustab tööd Noorkotkaste ja Kodutütarde rühm 2.-4.klassi õpilastele. Esimene kohtumine 17.oktoobril, koondused hakkaksid toimuma üle nädala teisipäeviti. Kellaaeg veel täpsustamisel.
Liitumiseks täita avaldus https://nooredkotkad.ee/liitu-meiega/ ja https://kodututred.ee/liitu-meiega/

Täidetud avaldused palun saata andres.hairk@gmail.com

Vasalemma Kodutütarde ja Noorkotkaste rühmavanem Andres Hairk, e-kiri andres.hairk@gmail.com ja telefon on 51 41 883.

Loe lisa

1. septembri bussiplaan

septembri koolibussi plaan on leitav alljärgnevalt lingilt:

https://www.vask.edu.ee/wp/wp-content/uploads/2023/08/1.septembri-bussiplaan.docx

Loe lisa

Kooliaasta avaaktus

Kooliaasta avaaktus on reedel, 1. septembril kell 10.00 mõisahoone saalis. Aktusele järgneb klassijuhatajatund.

Loe lisa

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpikuid ja töövihikuid väljastatakse kooli raamatukogust ajavahemikus 24.-31. august kell 8.30-14.00

Loe lisa

Kooli kantselei on suvepuhkuse ajal suletud

Seoses kollektiivpuhkusega on kooli kantselei alates 26. juunist kuni 20. augustini suletud. Dokumente väljastatakse ja võetakse vastu alates 21. augustist. Kiirete küsimuste korral palume pöörduda e-posti teel aadressil siiri.lall@vask.edu.ee

Loe lisa

Kevadkontsert

Ootame kõiki lapsevanemaid 11. mail kell 18.00 kevadkontserdile.

Loe lisa

Volbrijooks

4. mail toimub koolis volbrijooks.
4. tund – I-III klass;
5. tund IV-VI klass;
Osalejad võiksid olla kostümeeritud.

Loe lisa

Eelkool

Ootame 1. septembril  meie kooli I klassi tulevaid lapsi eelkooli järgmistel kuupäevadel:
23. märts;
13. aprill;
20. aprill;
4. mai;
18. mai.
Tunnid toimuvad kell 12.00-14.00 mõisahoones. Õpetaja on Tiiu Turnas.

Loe lisa

Vastuvõtt I klassi

On alanud taotluste vastuvõtmine I klassi astumiseks 2023/2024. õppeaastal.
Taotlus tuleb koolile esitada e-keskkonnas ARNO veebiaadressil https://piksel.ee/arno/laaneharju/.
Koos taotlusega esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

sisseastuja   sünnitunnistuse või -tõendi koopia;
väljavõtte õpilase tervisekaardist;
nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul).

Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem koolile hiljemalt 15. juuniks.

Õpilase arvamine   I klassi nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNOs hiljemalt 15. juuniks.

Loe lisa