Author: Toimetaja


Õppekorraldus alates 25.01.2021

Õppekorraldus alates 25.01.2021

Alates esmaspäevast, 25. jaanuarist on kõik klassid jälle koolis kontaktõppel. V, ja VII-IX tavaklassidel ning V-IX eriklassidel on osaliselt  muutunud tunniplaan.
Kooliruumides kantakse maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased õpilased ja inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu võimalik.
Vahetundide  ajal soovitame õppijatel ja personalil juhinduda 2+2 reeglist ning hoida
ühiskasutatavates ruumides võimalusel […]

Loe lisa

Õppetöö korraldusest 18.-22. jaanuarini

18.-22. jaanuarini jätkavad V-VIII klass õppetööd distantsõppe vormis, lisaks on distantsõppel I klass.
II-IV ja IX klassi õpilastele toimuvad koolis tavapärased kontakttunnid.
Distantsõppel olevate õpilaste toidupakkidele palume vanematel järele tulla teisipäeval, 19. jaanuaril ajavahemikus kell 12.00-17.00. Pakid saab kätte mõisahoone keldrikorruselt.

Loe lisa

Toidupakid distantsõppel olevatele õpilastele

Palume distantsõppel olevate õpilaste vanematel tulla õpilaste toidupakkidele järele teisipäeval, 12. jaanuaril ajavahemikus kell 13.00-18.00. Toidupaki saab kätte mõisahoone keldrikorruselt.

Loe lisa

Õppetöö korraldusest alates 11. jaanuarist

Alates 11. jaanuarist  jätkub tavapärane kontaktõpe koolis 1.-4. ja 9. klassi õpilastel.  
5.-8. klassi õpilased on 11.-15. jaanuarini endiselt distantsõppel. 
Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.  
Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui […]

Loe lisa

Õppetöö korraldusest distantsõppe ajal

Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Videotunnis osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofon. 
Igal õpilasel on kooli poolt loodud isiklik eKooli konto ja Microsoft Teams´i konto. 
Distantsõppe perioodil on kasutusel õpikeskkonnad: eKool, Opiq, MS Teams, Google Drive, Quizlet, Taskutark, Youtube, Zoom, Skype, Facebook. Soovitatav kanal videotundide läbiviimiseks on MS Teams. 
Aineõpetaja valib […]

Loe lisa

Üleminekust distantsõppele

Vasatavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on koolihoone 14. detsembrist kuni 31. detsembrini õppetööks suletud. Vasalemma Põhikoolis toimub 14. detsembrist kuni 22. detsembrini õppetöö distantsõppe vormis.
Kontaktõpe on vajadusel lubatud vaid õppijatele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.  Kontaktõppe läbiviimisel järgitakse koolis Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud liikumisvabaduse piirangut haridusasutustes. Koolibuss liigub  kuni 21. detsembrini […]

Loe lisa

Vasalemma Põhikooli arengukava eelnõu

Lääne-Harju Vallavalitsuses on menetluses Vasalemma Põhikooli arengukava eelnõu, mis on suunatud avalikkusele arvamuse avaldamiseks ajavahemikus 8.12-22.12.2020. Soovi korral edastada muudatusettepanekud kooli direktorile siiri.kasemaa@vask.edu.ee
Vasalemma Põhikooli arengukava 2021-2025 eelnõu

Loe lisa

Koduõppepäev

Seoses õpetajate koolitusega on õpilastel reedel, 6. novembril koduõppepäev. Õpetajad panevad tööülesanded ja vajadusel juhised nende täitmiseks e-kooli.   Õpilased täidavad  ülesandeid  isesisvalt kodus.

Loe lisa

Hingedepäeva luuleõhtu

2. novembril 17.30 Vasalemma kooli saalis.
Tule, loeme luuletusi, mõtiskleme, joome teed ja sööme küpsiseid.

Loe lisa

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 18.00 kooli saalis.
Päevakord:

Kokkuvõte eelmise õppeaasta tulemustest ja ülevaade kooli õppekorraldusest alanud õppeaastal (direktor Siiri Kasemaa).
Õppija toetamisest ja tugipesa töökorraldusest (tugiteenuste koordineerija Kadi Kask).
Kooli hoolekogu liikmete valimine.

Loe lisa