Author: Toimetaja


Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 18.00 kooli saalis.
Päevakord:

Kokkuvõte eelmise õppeaasta tulemustest ja ülevaade kooli õppekorraldusest alanud õppeaastal (direktor Siiri Kasemaa).
Õppija toetamisest ja tugipesa töökorraldusest (tugiteenuste koordineerija Kadi Kask).
Kooli hoolekogu liikmete valimine.

Loe lisa

Eelkool

Eelkool 1. septembril 2021 Vasalemma Põhikooli 1. klassi õppima asuvatele lastele alustab tööd 5. oktoobril. Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 12.15-14.20. Eelkooli õpetaja on Mall Soone, muusikaõpetaja Helen Hiie.
Palume lapsevanemal, kelle laps tuleb eelkooli, saata digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee. Avalduse blankett on leitav http://www.vask.edu.ee/wp/dokumendid (eelkooli avaldus).

Loe lisa

Kooliaasta alguse informatsioon seoses viirusohuga

Arvestades praegust epidemioloogilist olukorda ja meie väikese mahutavusega koolisaali, ootame  aktuse ajal saali  maksimaalselt 2 esimese klassi õpilase saatjat. Vanemate klasside õpilaste vanematel palume seekord aktusel mitte osaleda. Olgem mõistvad ja hoidkem üksteist! 
Kooliaastat alustame tavapäraselt kontakttundidega. Võimalusel viiakse tunde läbi õues. 
Kool on varustatud isikukaitsevahenditega. Desinfitseerimisvahendid on paigutatud kooli sissepääsude juurde ja klassidesse. 
Riskirühma kuuluvad koolitöötajad ja õpilased […]

Loe lisa

Kooliaasta avaaktus

Kooliaasta algab avaaktusega 1. septembril kell 10.00 mõisahoone saalis.
1.septembri bussigraafik (vedaja Padise Buss):
Hommikul kooli:
9.15 Vasalemma bussipeatus
9.17 Karlimetsa (Ranna tee ots)
9.20 Mardi (Ranna tee 7b)
9.22 Jaani rist
9.24 Jaama rist
9.26 Vasalemma kauplus
9.28 Vasalemma bussipeatus
9.30 Vasalemma kool
9.40 Ämari
9.45 Rummu
9.50 Vasalemma kool
Tagasi koju:
11.30 Vasalemma kool – Vasalemma
11.45 Vasalemma kool – Ämari – Rummu

Loe lisa

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpikuid ja töövihikuid väljastatakse kooli raamatukogust 24.-28. augustini kell 8.30-14.00.

Loe lisa

Suvised kooli lahtiolekuajad

Alates 25. juunist kuni 16. augustini 2020 on kool  puhkuste tõttu suletud. Õpilaste dokumente võetakse jälle vastu alates 17. augustist. Küsimuste korral pöörduda e-posti aadressil siiri.kasemaa@vask.edu.ee. Ilusat suvepuhkust!

Loe lisa

VAsalemma Põhikooli arengukava projekt

Vasalemma Põhikooli arengukava projektiga on võimalik tutvuda alljärgnevalt lingilt.
http://www.vask.edu.ee/wp/wp-content/uploads/2020/05/Arengukava-projekt.pdf
Ootame täiendusettepanekuid kuni 1. juunini 2020 e-posti aadressile vasalemmapk@gmail.com.
 

Loe lisa

Informatsioon õppetöö korraldusest alates 18. maist 

Alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni jätkub õppetöö Vasalemma Põhikoolis enamusele õpilastest distantsõppe vormis. Lisaks distantsõppele algavad alates esmaspäevast individuaalsed või väikestes  rühmades kontaktõppetunnid nende õpilastega, kellel distantsõpe ei ole hästi sujunud ning seetõttu vajavad täiendavat konsultatsiooni.  
Kontaktõppetundide ajagraafiku teevad konsultatsioonitunde vajavatele õpilastele teatavaks klassijuhatajad. Kui konsultatsiooni soovib õpilane, kellele ei ole kontakttundi määratud, peab ta selleks eelnevalt aja kokku leppima aineõpetajaga. 
Kuna koolibussi käigus ei ole, siis tuleb õpilastel […]

Loe lisa

Avalduste vastuvõtt I klassi astumiseks

On alanud 2020/2021 õppeaastal 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtt. Avalduse blankett on kättesaadav Vasalemma Põhikooli veebihelt.
Avalduse võib saata digiallkirjastatult e-posti aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee või  alates 18. maist 2020 tuua kooli.
Avaldusele lisada:

lapse sünnitunnistuse koopia
tervisekaart
koolivalmiduse kaart
3×4 cm foto õpilaspiletile

Lisadokumendid võib tuua ka hiljem, kuid enne õppeaasta algust.

Loe lisa

Haridus- ja teadusministeeriumi informatsioon

9. aprillil kujundas valitsus seisukoha, et COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma.
Juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, taastatakse alates 15. maist  koolides  õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.  Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.
Pärast 15. maid kuni […]

Loe lisa