Author: Toimetaja


Suvised kooli lahtiolekuajad

Suvised kooli lahtiolekuajad

Alates 25. juunist kuni 16. augustini 2020 on kool  puhkuste tõttu suletud. Õpilaste dokumente võetakse jälle vastu alates 17. augustist. Küsimuste korral pöörduda e-posti aadressil siiri.kasemaa@vask.edu.ee. Ilusat suvepuhkust!

Loe lisa

VAsalemma Põhikooli arengukava projekt

Vasalemma Põhikooli arengukava projektiga on võimalik tutvuda alljärgnevalt lingilt.
http://www.vask.edu.ee/wp/wp-content/uploads/2020/05/Arengukava-projekt.pdf
Ootame täiendusettepanekuid kuni 1. juunini 2020 e-posti aadressile vasalemmapk@gmail.com.
 

Loe lisa

Informatsioon õppetöö korraldusest alates 18. maist 

Alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni jätkub õppetöö Vasalemma Põhikoolis enamusele õpilastest distantsõppe vormis. Lisaks distantsõppele algavad alates esmaspäevast individuaalsed või väikestes  rühmades kontaktõppetunnid nende õpilastega, kellel distantsõpe ei ole hästi sujunud ning seetõttu vajavad täiendavat konsultatsiooni.  
Kontaktõppetundide ajagraafiku teevad konsultatsioonitunde vajavatele õpilastele teatavaks klassijuhatajad. Kui konsultatsiooni soovib õpilane, kellele ei ole kontakttundi määratud, peab ta selleks eelnevalt aja kokku leppima aineõpetajaga. 
Kuna koolibussi käigus ei ole, siis tuleb õpilastel […]

Loe lisa

Avalduste vastuvõtt I klassi astumiseks

On alanud 2020/2021 õppeaastal 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtt. Avalduse blankett on kättesaadav Vasalemma Põhikooli veebihelt.
Avalduse võib saata digiallkirjastatult e-posti aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee või  alates 18. maist 2020 tuua kooli.
Avaldusele lisada:

lapse sünnitunnistuse koopia
tervisekaart
koolivalmiduse kaart
3×4 cm foto õpilaspiletile

Lisadokumendid võib tuua ka hiljem, kuid enne õppeaasta algust.

Loe lisa

Haridus- ja teadusministeeriumi informatsioon

9. aprillil kujundas valitsus seisukoha, et COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma.
Juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, taastatakse alates 15. maist  koolides  õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.  Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.
Pärast 15. maid kuni […]

Loe lisa

Jüri Ratase pöördumine

Head õpetajad ja kogu koolipere!
Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu tõkestada viiruse levikut ning majandusmeetmete abil leevendada lööki meie inimeste toimetulekule. Nende sammude elluviimine sõltub paljude eestimaalaste kindlameelsusest ning valmisolekust olukorra paranemisse panustada.
Ma tänan südamest kõiki […]

Loe lisa

Koduõpe jätkub

24.märtsil  pikendati ametlikult koduõppe perioodi.
Koolid jäävad tõenäoliselt suletuks kuni aprillikuu lõpuni.
Samuti ei korraldata ühtegi eksmit ega tasemetööd vähemalt 1.maini.
Vaata uudiste link: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat

Loe lisa

Kuidas rääkida lastega koroonaviirusest

Eriolukorra väljakuulutamine riigis ja koolide sulgemine võib muuta lapsed ärevaks ja tekitada palju küsimusi. Kuidas rääkida lapsega koroonaviirusest?
Vaata linki: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Loe lisa

Informatsioon vanematele seoses koduõppega

Alates 16. märtsist 2020 jätkub Vasalemma Põhikoolis õppetöö koduõppe/e-õppe vormis. 

Kogu oluline info, sh teave õppetöö kohta, liigub õpilaste ja lapsevanemateni e-kooli kaudu, seega palume seda infokanalit regulaarselt jälgida. 
Aineõpetajad annavad õpilastele e-kooli kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö. 
Igal III-IX klassi õpilasel peab olema tehtud isiklik e-kooli konto. Abi saamiseks palume  pöörduda triin.poldsalu@vask.edu.ee 
Koduõppes osalemiseks on vajalik laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust.  
Palume meeles pidada, […]

Loe lisa

Teade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks  kõik koolid alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni olukorra normaliseerumiseni suletud. Õppetöö jätkub distantsõppe vormis. 
Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringe ega treeninguid. Õpetajad käivad vajadusel koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas. Peatatud on ka valla huvikoolide, raamatukogude jm huviasutuste töö. 
Õpetajad saadavad õpilastele õppeülesandeid ja vajalikku õppeinfot e-kooli vahendusel.  […]

Loe lisa