Õppenõukogu

Loading

Õppenõukogu

29. august 2012
10:00

 

Päevakord:

  1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  2. Õpilaste K.V., L.I.  ja E.I. järgmisse klassi üleviimisest;
  3. 2012/2013. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine;
  4. Uue seadusandluse tutvustamine.