Uudised


Vilistlaste kokkutulek

Vilistlaste kokkutulek

Kooli vilistlaste ja töötajate kokkutulek toimub 11. juunil 2022.
Kell 16.00 kogunemine ja registreerimine.
Kell 17.00 aktus, millele järgneb koosviibimine kuni kella 24.00-ni.
 

Loe lisa

Edukas esinemine emakeeleolümpiaadil

Meie VIII klassi õpilane Nele Pajula saavutas Harju maakonna emakeeleolümpiaadil I koha ja üleriigilisel emakeeleolümpiaadil V koha. Palju õnne Nelele ja juhendajale õp Hille Magnusele!

Loe lisa

Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Oleme alustanud avalduste vastuvõtmist I klassi astumiseks. Palume lapsevanematel esitada  taotlus e-keskkonnas ARNO veebiaadressil: https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Koos taotlusega esitada   e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

lapse sünnitunnistuse (sünnitõendi) koopia;
väljavõte õpilase tervisekaardist;
nõustamiskomisjoni otsus hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul);
Koolivalmiduskaardi  (hiljemalt 15. juuniks).

Kooliaasta alguses, kuid mitte hiljem kui 15. septembriks   paberkandjal dokumendifoto (3×4 cm) õpilaspileti jaoks.

Loe lisa

Õppetöö korraldus 23. ja 25. veebruaril

Kolmapäeval, 23. veebruaril on koolis pühade-eelne lühendatud tööpäev (5 õppetundi). I tunni ajal toimub õues vabariigi aastapäeva aktus ja pidulik lipuheiskamine.  Pikapäevarühm töötab kuni kella 13.15ni.
25. veebruaril on koolis e-õppepäev.  Õpilased on kodus ja täidavad iseseisvalt neile antud ülesandeid. Koolibuss ei sõida.
28. veebruarist kuni 6. märtsini on koolivaheaeg.
 

Loe lisa

Eelkool

Ootame lapsi, kes saavad käesoleva aasta 1. oktoobriks   7-aastaseks ja tulevad 1. septembril 2022 I klassi,  eelkooli järgmistel kuupäevadel:
17.märts
31. märts
14.aprill
12.mai
26.mai
Tunnid toimuvad kell 12.15-15.00
Eelkooli õpetaja on Christine Kõrge.

Loe lisa

Lääne-Harju valla koostööpartnerid õpilastele logopeedilise abi osutamiseks

Lääne-Harju valla koostööpartnerid 2022. aastal logopeedilise abi osutamiseks on
MTÜ Toetus ja OÜ Keila Teraapiakeskus. Teenuseid osutatakse Lääne-Harju valla lasteaias või koolis
käivatele lastele. Arveldamine toimub vallavalitsuse ja asutuse vahel pärast teenuse kasutamist
kuupõhiselt.

MTÜ Toetus
Keskväljak 10, Keila
+372 53 008 635
+372 53 410 543
toetus@toetus.ee
Keila Teraapiakeskus
Keskväljak 17, Keila
+372 5660 7792;
info@keilark.ee

Juhised ja tingimused logopeedilise teenuse kasutamiseks
Kui logopeedi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses […]

Loe lisa

Jõuluüritused

15.12 – muinasjutuhommik I-III klassile (1.tund);
20.12 – päkapikujooks (2. tund);
21.12 – kooli jõulukontsert (ainult õpilastele) kell 12.20;
22.12 – õpilaste jõulupidu kell 10.00, õppetunde ja pikapäevarühma ei ole;
Koolibussi graafik 22. detsembril:
Hommikul kooli:
9.15 Rummu
9.16 Rummu Sireli
9.17 Pärniti
9.25 Ämari
9.30 Vasalemma kool 
9.32 Vasalemma
9.33 Karlimetsa
9.35 Mardi
9.36 Jaani rist
9.39 Jaama rist
9.40 Jaama pood
9.42 Vasalemma
9.45 Vasalemma kool 
Tagasi koju:
11.30 Vasalemma ring
11.45 Ämari, Rummu

Loe lisa

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek on neljapäeval, 30. septembril kell 18.00 kooli saalis.
Päevakorras:
1) Ülevaade alanud õppeaasta õppekorraldusest
2) Tugisüsteemidest ja tugipesa tegevusest
3) I poolaasta üritustest
 
Osalejatelt ei nõuta nakkusohutust tõendavat dokumenti, küll palume haigustunnuste või nakkuskahtluse korral jääda koju. Soovitame kanda maske, vajadusel saab neid ka kohapealt. 

Loe lisa

1. septembri koolibussiplaan

Hommikul kooli:
9.10 Vasalemma jaam
9.11 Jaama pood
9.13 Vasalemma
9.15 Murrangu
9.18 Rummu
9.19 Rummu-Sireli
9.21 Pärniti
9.25 Ämari
9.28 Murrangu
9.29 Vasalemma kool
9.34 Vasalemma
9.35 Karlimetsa
9.37 Mardi
9.38 Jaani rist
9.41 Jaama rist
9.42 Jaama pood
9.43 Vasalemma
9.46 Vasalemma kool
Tagasi koju:
11.45 ja 12.30 Vasalemma kool – Ämari – Rummu
12.05 ja 12.50 Vasalemma kool – Vasalemma

Loe lisa

Kooliaasta avaaktus

Kooliaasta avaaktus on 1. septembril kell 10.00. Üritus toimub õues.

Loe lisa