Kooli personali, hoolekogu, õpilaste ja vallavalitsuse esindajate ühine ümarlaud

Loading

Kooli personali, hoolekogu, õpilaste ja vallavalitsuse esindajate ühine ümarlaud

26. oktoober 2011
10:00

Kooli arengukava koostamine. Ümarlauda juhib Ale Sprenk.