Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Loading

Avalduste esitamine I klassi astumiseks

Oleme alustanud avalduste vastuvõtmist I klassi astumiseks. Palume lapsevanematel esitada  taotlus e-keskkonnas ARNO veebiaadressil: https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Koos taotlusega esitada   e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul)
  • Koolivalmiduskaardi palume koolile esitada hiljemalt 15. juuniks.
  • Kooliaasta alguses, kuid mitte hiljem kui 15. septembriks   paberkandjal dokumendifoto (3×4 cm) õpilaspileti jaoks.

 

About Toimetaja

  •