Külmapühad ei takista õppetööd

Loading

Külmapühad ei takista õppetööd

Hoolimata külmadest ilmadest, toimub koolis õppetöö. 27. jaanuaril oli jahedate ruumide ja õpilaste vähesuse tõttu koolipäev lühendatud.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues

1) 1.–6. klassi õpilastele  välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele l välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.