Õppekorraldus alates 11. märtsist

Loading

Õppekorraldus alates 11. märtsist

Alates 11. märtsist jäävad ka 1.–4. klasside õpilased distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks  valmistujatele. 5.–9. klasside õpilased  on jätkuvalt distantsõppel.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.  Nende õppetöö toimub eritunniplaani alusel.

Õpilastel, kes vajavad distantsõppe ajal tuge, palume võtta ühendust tugiteenuste koordineerijaga  kadi.kask@vask.edu.ee
+372 53 43 8495. Eelneval kokkuleppel on võimalik saada koolis abi psühholoogilt, sotsiaalpedagoogilt ja eripedagoogilt.

About Toimetaja

  •