Õppetöö ja huvihariduse korraldusest alates 26. aprillist

Loading

Õppetöö ja huvihariduse korraldusest alates 26. aprillist

Peale koolivaheaja lõppu 26.-30. aprillini on kõik õpilased, v.a eriklasside õpilased, endiselt distantsõppel. Eriklasside õpilaste õppetöö toimub eritunniplaani alusel, mis kehtis ka enne koolivaheajale jäämist. Kooli saavad tulla ka õpilased, kes õpetaja hinnangul vajavad konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks

Toidupakid saavad kõik õpilased teisipäeval, 27. aprillil ajavahemikus kell 12.00-17.00 kooli sööklast.

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus lubatud järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

 

Valitsuse otsusel lubatakse alates 3. maist   kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed. Teistele klassidele  jätkub distantsõpe.

5.-9. klassi õpilaste toidupakke väljastatakse kooli sööklast teisipäeval, 4. mail kell 12.00-17.00.

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole välisministeeriumi veebilehel madalama riskiga riikide hulgas nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti. Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli  võib naasta pärast teist negatiivset testitulemust

About Toimetaja

  •