Õppetöö korraldusest alates 11. jaanuarist

Loading

Õppetöö korraldusest alates 11. jaanuarist

Alates 11. jaanuarist  jätkub tavapärane kontaktõpe koolis 1.-4. ja 9. klassi õpilastel.  

5.-8. klassi õpilased on 11.-15. jaanuarini endiselt distantsõppel. 

Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.  

Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 

Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

Kuni 17. jaanuarini on keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale. 

 

About Toimetaja

  •