Õppetöö korraldusest distantsõppe ajal

Loading

Õppetöö korraldusest distantsõppe ajal

 • Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Videotunnis osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofon. 
 • Igal õpilasel on kooli poolt loodud isiklik eKooli konto ja Microsoft Teams´i konto. 
 • Distantsõppe perioodil on kasutusel õpikeskkonnad: eKool, Opiq, MS Teams, Google Drive, Quizlet, Taskutark, Youtube, Zoom, Skype, Facebook. Soovitatav kanal videotundide läbiviimiseks on MS Teams. 
 • Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse. 
 • Et õpilane saaks oma aega planeerida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks eKoolis koduse tööna järgmise koolipäeva hommikuks, hiljemalt kella 9.00ks. 
 • Videotunnid toimuvad võimaluse korral. Videotund toimub üldjuhul samal ajal, kui on antud aines tunniplaanijärgne tund. Videotunni toimumine märgitakse eKoolis koduse töö alla. Videotunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist. 
 • Õpilasele antud ülesannete  esitamise tähtajaks on eKoolis koduse töö all fikseeritud kuupäev. 
 • Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel vms, pöördub ta eKooli sõnumite või meili kaudu õpetaja poole, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele oma tööajal (8.00-15.00) esimesel võimalusel. 
 • Kui õpilane on haige ega saa õppes osaleda, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke “H”. 
 • Kui õpilane mõjuva põhjuseta distantsõppes ei osale, võtab klassijuhataja või kooli sotsiaalpedagoog ühendust õpilase vanemaga. 
 • Hindamise alused on  distantsõppe ajal samad, mis kontaktõppe ajal. Hindamisel ollakse paindlikumad, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijat toetavaid hindamismeetodeid. 

About Toimetaja

 •