Üleminekust distantsõppele

Loading

Üleminekust distantsõppele

Vasatavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on koolihoone 14. detsembrist kuni 31. detsembrini õppetööks suletud. Vasalemma Põhikoolis toimub 14. detsembrist kuni 22. detsembrini õppetöö distantsõppe vormis.

Kontaktõpe on vajadusel lubatud vaid õppijatele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.  Kontaktõppe läbiviimisel järgitakse koolis Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud liikumisvabaduse piirangut haridusasutustes. Koolibuss liigub  kuni 21. detsembrini tavapärastel aegadel.

Koolivaheaeg algab 23. detsembril ja kestab kuni 10. jaanuarini.

Distantsõppe läbiviimisel arvestab kool Haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid.

Õpetajate kontaktandmed.

Tugispetsialistide kontaktandmed.

About Toimetaja

  •