Vastuvõtt I klassi

Loading

Vastuvõtt I klassi

On alanud taotluste vastuvõtmine I klassi astumiseks 2023/2024. õppeaastal.

Taotlus tuleb koolile esitada e-keskkonnas ARNO veebiaadressil https://piksel.ee/arno/laaneharju/.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja   sünnitunnistuse või -tõendi koopia;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul).
  • Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem koolile hiljemalt 15. juuniks.

Õpilase arvamine   I klassi nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNOs hiljemalt 15. juuniks.

About Toimetaja

  •